. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Македония 1.0 | нашата история . . . . . . . . . . . . . . . .

Македония
Македония

Македония е географска област на Балканския полуостров в Югоизточна Европа. Границите на Македония се променят с течение на времето. В днешно време е прието, че площта на страната е около 67 000 квадратни километра. Граничеща с България на изток, страната е известна с реката Места и Родопите. На север Скопска Църна гора и планината Сар граничат със Сърбия. Границите на запад са планината Кораб и езерата Охрид и Преспа. На юг границите се простират до планините Пинд и река Алиакмон.

В историята този географски регион е бил разделен между няколко държави. Мала Преспа и Голо бърдо принадлежат на Албания. Гора се намира в Косово. Пчински Окръг се намира в Сърбия. Гърция държи 45% от тази територия. Пиринска Македония е част от България и представлява около 11% от общата ѝ площ (на Македония).

Географията на този район е планинска, с естествени езера и котловини. Той е богат на природни ресурси като мед, хром, манган и злато. Страната се характеризира и с буйна растителност, която покрива поне 25% от общата площ в планините на Западна Македония. Климатът в Македония е топъл, със сухо лято и есен.

Обект от световното наследство на ЮНЕСКО

Най-известната туристическа дестинация е град Охрид и близкото езеро, което носи същото име като града – Охридското езеро. Това място се намира в югозападната част на Македония. Разположен е югозападно от Скопие и западно от Ресен и Битоля. Градът е известен със своето културно римско и българско наследство с много манастири и над 360 църкви. Великолепната Самуилова крепост също е забележителна гледка. Охридското езеро е най-старото езеро в Европа и предлага не само плажове за туристите и икономически ползи за местните жители, но и дом на уникални животински видове. Този регион е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Според историците градът е бил част от Виа Егнация – най-важният римски път на Балканите. Смята се, че този град е пряк наследник на Лихнидос – град, чието име се споменава 2000 години преди Христа. Този регион несъмнено е голямо културно наследство и е наричан още „Йерусалим на Балканите“.

Най-големият град в Македония

Най-големият град в Македония е Солун. Този град е вторият по големина град в Гърция и е търговски и икономически център. Солун се намира в македонската част на Гърция и е едно от най-важните морски пристанища в Югоизточна Европа. Туристите посещават Солун, за да разгледат историческите забележителности, да опитат от вкусната храна и да се насладят на бурния нощен живот и оживената атмосфера. Ривиерата в града е много красива, а малките таверни предлагат пресни морски дарове и други вкусни ястия.

Солун е кръстен на дъщерята на крал Филип II, бащата на Александър Велики. Принцесата е негова полусестра. „Тесалия“ е област на юг от Македония, а „Нике“ означава победа. Името се отнася до победата на армиите на Филип II и тесалийците над фикайците в битката при Крокусово поле (353/352 г. пр. Хр.). Солун е родното място на братята Кирил и Методий, които изиграват важна роля и създават основата за българската азбука, известна днес като кирилица и наричана от мнозина славянска.

Въпреки че този регион е известен предимно с исторически личности и събития от далечното минало, най-големият спор около Македония днес е това, което се е случило през 20-и век. Образът на Македония – нашата история

Планини и реки в Македония

Най-известните реки в Македония са Бистрица, Вардар, Струма, Места и част от Черни Дрин. По-голямата част от областта е планинска, включително планините Шар, Скопска Църна гора, Козяк, Осогово. От източната страна се намират западните части на планината Родопа. На запад се намират и планините Ябланица, Кораб, Грамос и Пинд. Най-високият връх е в планината Кораб, наречен Голем Кораб, с надморска височина 2762 метра. Много забележителности също потвърждават твърдението, че природата в този регион е особено красива.

Най-известните забележителности са Охридското езеро, Дойранското езеро, Костурско, Преспанско, Бешичко и др. Смята се, че Охридското езеро е най-старото езеро в Европа. Град Охрид и Охридското езеро са обекти на световното наследство на ЮНЕСКО.

Национални паркове

В Македония има три национални парка. Това са Маврово, Пелистер в планината Баба и планината Галичица, както и два резервата – Езерани и Ясен.

Резерватът Езерани е разположен близо до северния бряг на голямото Преспанско езеро. То е второто най-известно езеро в региона. Този резерват е местообитание за над 40% от защитените растителни видове. Районът е дом на защитени земноводни и влечуги, както и на 31 вида бозайници, включително видрата и кафявата мечка, които са строго защитени. В резервата могат да се наблюдават 216 вида птици, четири от които са със статут на световно застрашени видове – включително къдроглавият пеликан.

Природният резерват Ясен се намира в северозападната част на Македония. В него се намира изкуственото езеро Козяк, а на територията му преобладават гористи местности с много туристически пътеки. Известни езера в този резерват са Матка и Козяк. Има и добри възможности за планинско колоездене. Туризмът в резервата е свързан с риболов, алпинизъм и къмпингуване. Защитените видове в резервата включват мечка, рис, дива коза и много птици, като бухал, глухар и белоглав лешояд. Не влизайте сами в този резерват! Единственият начин да посетите природния резерват Ясен е с организирана екскурзия.

Поради голямата си площ резерватът крие големи рискове, ако отидете там сами и без обучен придружител. В Ясен няма хотели или СПА центрове, а само малки хижи и ловни съоръжения, които са отворени в зависимост от нуждите на групата посетители.

Македония

Mehr als 4.000.000 Menschen leben in dieser Region. Повечето от тях са от български произход. Езикът, който се говори в Македония, е диалект на българския език. В Северна Македония той се нарича македонски език, а в Северна Гърция – славянски език. Наричането на езика с други имена и замяната на някои буквени символи с латински не може да промени факта, че той е български език. Ако успеете да се абстрахирате от политическите проблеми, свързани с този регион, можете да откриете истинската му красота.

Голият остров, Идзорово …
error: Content is protected !!