Inhaltsverzeichnis

Поверителност

Дамян Миловски

Професия: журналист на свободна практика / исторически анализи

За контакт:

E-Mail: damjan.milovski@gmail.com


Правно уведомление

Всички данни и информация на моя уебсайт са внимателно проучени и проверени. Въпреки това не може да се даде гаранция за коректност, пълнота и актуалност. Въпреки внимателния контрол не поемам отговорност за съдържанието на външните връзки. Операторите на всички свързани страници и тяхното препращане и/или свързване носят пълна отговорност за тяхното съдържание.

Съдържанието и дизайнът на интернет страниците са защитени с авторско право.

Възпроизвеждането на страниците или съдържанието е разрешено само с моето изрично писмено съгласие.


Политика за поверителност

1. Защита на данните накратко


Общи бележки

Следващите бележки предоставят прост преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани лично. За подробна информация по темата за защита на данните, моля, вижте нашата декларация за защита на данните, посочена под този текст.

Събиране на данни в нашия уебсайт

Кой е отговорен за събирането на данни в този уебсайт?

Обработката на данни в този уебсайт се извършва от оператора (хостинг фирмата) на уебсайта. Данни за контакт с него можете да намерите в отпечатъка на този уебсайт.

Как събираме вашите данни?

От една страна, вашите данни се събират, като вие ни ги предоставяте. Това могат да бъдат например данни, които сте въвели във формуляр за контакт.

Други данни се събират автоматично от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или време на разглеждане на страницата). Тези данни се събират автоматично, веднага щом влезете в нашия уебсайт.

За какво използваме вашите данни?

Част от данните се събират, за да се осигури безпроблемно функциониране на уебсайта. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на потребителското ви поведение.

Какви права имате по отношение на данните си?

Имате право по всяко време да получите безплатно информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от вас лични данни. Също така имате право да поискате коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка, ако имате допълнителни въпроси по темата за защита на данните. Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Също така имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни при определени обстоятелства. За подробности, моля, вижте политиката за поверителност в раздел „Право на ограничаване на обработването“.

2. Общи бележки и задължителна информация


Защита на данните

Операторите на тези страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да бъдете идентифицирани лично. Тази политика за поверителност обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. В него също така се обяснява как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да отбележим, че при предаването на данни в интернет (напр. комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълната защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.

Забележка относно отговорния орган

Администраторът на данни за този уебсайт е:

Дамян Миловски

E-Mail: damjan.milovski@gmail.com

Администраторът е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Оттегляне на съгласието ви за обработка на данни

Много операции по обработване на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието, което вече сте дали, по всяко време. Всичко, което трябва да направите, е да ни изпратите неофициално съобщение по имейл. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Право на възражение срещу събирането на данни в конкретни случаи и срещу директния маркетинг (чл. 21 от ОРЗД)

Ако обработката на данни се извършва въз основа на член 6, параграф 1 , буква д) или е) от DSGVO, имате право по всяко време да възразите срещу обработката на вашите лични данни по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация; това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби. Съответното правно основание, на което се основава обработката, може да бъде намерено в тази декларация за защита на данните. Ако възразите, няма да обработваме повече съответните Ви лични данни, освен ако не докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за целите на предявяване, упражняване или защита на правни претенции (възражение по член 21, параграф 1 от DSGVO).

Ако личните ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до вас, за целите на такъв маркетинг; това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако възразите, вашите лични данни няма да бъдат използвани за целите на директния маркетинг (възражение съгласно член 21, параграф 2 от DSGVO).

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на ОРЗД субектите на данни имат право на обжалване пред надзорен орган, по-специално в държавата членка на тяхното обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение. Правото на обжалване не засяга други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в общ, машинночетим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните към друг администратор, това ще бъде направено само дотолкова, доколкото е технически осъществимо.

SSL или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта, този сайт използва протокол SSL или SSL. TLS криптиране. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от „https://“ на „httpss://“ и по символа за заключване в реда на браузъра.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, блокиране, изтриване и коригиране

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да получите безплатна информация за съхраняваните от вас лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е приложимо, право на коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка за тази цел, както и за допълнителни въпроси по темата за личните данни.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни. За тази цел можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка. Правото на ограничаване на обработката съществува в следните случаи:

  • Ако оспорвате точността на личните данни, които съхраняваме за вас, обикновено ни е необходимо време, за да ги проверим. За срока на проверката имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.
  • Ако обработката на вашите лични данни е била/е незаконна, можете да поискате ограничаване на обработката на данни вместо изтриване.
  • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, но те са ви необходими за упражняване, защита или прилагане на правни претенции, имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни вместо изтриване.
  • Ако желаете да подадете възражение в съответствие с чл. 21, ал. 1 DSGVO, трябва да се намери баланс между вашите и нашите интереси. Докато все още не е установено чии интереси надделяват, имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.

Ако сте ограничили обработката на личните си данни, тези данни могат – освен да бъдат съхранявани – да бъдат обработвани само с вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или държава членка.

3. Събиране на данни в нашия уебсайт


Бисквитки

Интернет страниците отчасти използват така наречените „бисквитки“. Бисквитките не причиняват никаква вреда на вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките се използват, за да направят нашия уебсайт по-удобен за ползване, ефективен и сигурен. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и се запазват от вашия браузър.

Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените „сесийни бисквитки“. Те се изтриват автоматично след края на посещението ви. Други бисквитки остават съхранени на крайното ви устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем браузъра ви при следващото ви посещение.

Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за настройката на „бисквитките“ и да разрешавате „бисквитките“ само в отделни случаи, да изключите приемането на „бисквитки“ за определени случаи или по принцип и да активирате автоматичното изтриване на „бисквитките“ при затваряне на браузъра. Ако бисквитките бъдат деактивирани, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация или за предоставяне на определени функции, които сте поискали (напр. функция „кошница за пазаруване“), се съхраняват въз основа на чл. 6, ал. параграф 1 f DSGVO се съхранява. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да съхранява „бисквитки“ с цел технически безпроблемно и оптимизирано предоставяне на своите услуги. Доколкото се съхраняват други „бисквитки“ (например „бисквитки“ за анализ на поведението ви при сърфиране), те се разглеждат отделно в настоящата декларация за защита на данните.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в т.нар. сървърни лог-файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

  • Тип и версия на браузъра
  • Използвана операционна система
  • URL на препращача
  • Име на хоста на компютъра за достъп
  • Време на заявката към сървъра
  • IP адрес

Тези данни не са обединени с други източници на данни.

Събирането на тези данни се основава на чл. 6, ал. параграф 1 е GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от технически безпроблемното представяне и оптимизиране на своя уебсайт – за тази цел трябва да се записват регистрационните файлове на сървъра.

Форма за контакт

Ако ни изпратите запитване чрез формуляра за контакт, вашите данни от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили в него, ще бъдат съхранени от нас за целите на обработката на запитването и в случай на последващи запитвания. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Следователно обработката на данните, въведени във формуляра за контакт, се основава изключително на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Всичко, което трябва да направите, е да ни изпратите неофициално съобщение по имейл. Законосъобразността на операциите по обработване на данни, извършени до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или докато целта за съхранение на данните не отпадне (напр. след като сме приключили обработката на вашето запитване). Задължителните законови разпоредби – по-специално периодите на запазване – остават незасегнати.

Заявка по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашето запитване, включително всички произтичащи от него лични данни (име, запитване), ще бъде съхранено и обработено от нас с цел обработка на вашето запитване. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6, ал. параграф 1 б DSGVO, доколкото искането Ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД) и/или на нашите легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД), тъй като имаме легитимен интерес от ефективното обработване на отправените към нас искания.

Данните, които ни изпращате чрез искания за контакт, остават при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или целта за съхранение на данните не отпадне (например след като сме приключили обработката на искането ви). Задължителните законови разпоредби – по-специално законоустановените периоди на съхранение – остават незасегнати.

Данни за обработка (данни за клиенти и договори)

Събираме, обработваме и използваме лични данни само дотолкова, доколкото те са необходими за установяването, съдържанието или изменението на правоотношението (данни от опис). Това се прави въз основа на чл. 6, ал. параграф 1 б DSGVO, който позволява обработването на данни за изпълнението на договор или преддоговорни мерки. Събираме, обработваме и използваме лични данни за използването на нашите интернет страници (данни за използването) само доколкото това е необходимо, за да се даде възможност на потребителя да използва услугата или да му се издаде фактура.

Събраните данни за клиента се изтриват след приключване на поръчката или прекратяване на бизнес отношенията. Законоустановените периоди на съхранение остават незасегнати.

4. плъгини и инструменти


YouTube с подобрена защита на данните

Нашият уебсайт използва плъгини от уебсайта YouTube. Операторът на страниците е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, САЩ.

Използваме YouTube в режим на разширена защита на данните. Според YouTube този режим означава, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на този уебсайт, преди те да гледат видеоклипа. Разкриването на данни на партньори на YouTube обаче не е задължително изключено от разширения режим на защита на данните. По този начин YouTube – независимо дали гледате даден видеоклип – установява връзка с мрежата на Google DoubleClick.

Веднага след като стартирате видеоклип в YouTube на нашия уебсайт, се установява връзка със сървърите на YouTube. Това показва на сървъра на YouTube кои наши страници сте посетили. Ако сте влезли в профила си в YouTube, вие позволявате на YouTube да свързва поведението ви при сърфиране директно с личния ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Освен това YouTube може да запазва различни „бисквитки“ на крайното ви устройство след стартиране на видеоклип. С помощта на тези бисквитки YouTube може да получи информация за посетителите на нашия уебсайт. Тази информация се използва, наред с другото, за събиране на статистически данни за видеоклипове, подобряване на потребителското изживяване и предотвратяване на опити за измама. Бисквитките остават на вашето крайно устройство, докато не ги изтриете.

Ако е приложимо, след стартирането на видеоклип в YouTube могат да бъдат задействани допълнителни операции за обработка на данни, върху които нямаме контрол.

YouTube се използва с цел атрактивно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. параграф 1 е GDPR.

За повече информация относно поверителността в YouTube, моля, вижте тяхната политика за поверителност на адрес: httpss://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Нашият уебсайт използва плъгини от видеопортала Vimeo. Доставчикът е Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Когато посетите някоя от нашите страници, оборудвани с приставка на Vimeo, се установява връзка със сървърите на Vimeo. Това показва на сървъра на Vimeo кои от нашите страници сте посетили. Освен това Vimeo получава вашия IP адрес. Това важи и ако не сте влезли във Vimeo или нямате акаунт във Vimeo. Информацията, събрана от Vimeo, се предава на сървъра на Vimeo в САЩ.

Ако сте влезли в профила си във Vimeo, позволявате на Vimeo да свързва поведението ви при сърфиране директно с личния ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си във Vimeo.

Използването на Vimeo е в интерес на атрактивното представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. параграф 1 е GDPR.

За допълнителна информация относно обработката на потребителски данни, моля, вижте политиката за поверителност на Vimeo на адрес: httpss://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Този сайт използва т.нар. уеб шрифтове, предоставени от Google, за унифицирано показване на шрифтове. Когато извикате дадена страница, браузърът зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра, за да се показват правилно текстовете и шрифтовете.

За тази цел използваният от вас браузър трябва да се свърже със сървърите на Google. Това позволява на Google да разбере, че нашият уебсайт е бил достъпен чрез вашия IP адрес. Уеб шрифтовете на Google се използват в интерес на еднаквото и привлекателно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. параграф 1 е GDPR.

Ако браузърът ви не поддържа уеб шрифтове, компютърът ви ще използва стандартен шрифт.

Можете да намерите повече информация за уеб шрифтовете на Google на адрес httpss://developers.google.com/fonts/faq и в политиката за поверителност на Google: httpss://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Този сайт използва картографската услуга Google Maps чрез API. Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

За да използвате функциите на Google Maps, е необходимо да запазите своя IP адрес. Тази информация обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Доставчикът на този сайт няма влияние върху това предаване на данни.

Google Maps се използва за атрактивно представяне на нашите онлайн оферти и за улесняване на намирането на местата, които посочваме на уебсайта. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. параграф 1 е GDPR.

Можете да намерите повече информация за обработката на потребителски данни в политиката за поверителност на Google: httpss://policies.google.com/privacy?hl=de.

error: Content is protected !!