Какво трябва да знаете за Северна Македония

Северна Македония
Северна Македония

 • Политическа система: парламентарна република.
 • Столица: Скопие.
 • Обща площ: 25 713 km2.
 • Население: 2 114 550 души.
 • Валута: македонски денар (MKD).
 • Национален празник: 2 август
 • Часова зона: UTC+1 (централноевропейско време)
Знамето на Северна Македония
Знамето на Северна Македония
 • Телефонен код: + 389
 • Общ сигнал за спешни случаи: 112
 • Полиция: 192
 • Противопожарна служба: 193
 • Спешна помощ: 194
 • Пътна помощ: 196
 • Център за управление на кризи: 195

Информацията може да подлежи на промяна и поради това е без никаква гаранция за правота.

Политическата система в Северна Македония

Политическата система в Северна Македония е парламентарна демокрация с многопартийна система. Това означава, че парламентът играе важна роля при формирането на правителството и че в него са представени няколко политически партии.

Президентът

Президентът на Северна Македония се избира на всеки пет години чрез пряко народно гласуване. Министър-председателят и министрите се назначават от Народното събрание и се утвърждават от президента. Депутатите също се избират на всеки четири години чрез пряко народно гласуване.

Парламентът

Парламентът на Северна Македония, известен още като Народно събрание, е върховният законодателен орган на страната. Той се състои от 120 членове, които се избират на всеки четири години. Парламентът има за задача да приема закони, да одобрява бюджета и да контролира правителството.

Изпълнителният орган

Изпълнителната власт в Северна Македония се състои от министър-председателя и неговите министри. Правителството отговаря за прилагането на законите и подзаконовите актове, администрирането на обществените услуги и изпълнението на други функции, необходими за правилното управление на страната.

Съдебната система в Северна Македония е независима и се състои от съдилища на различни нива. Най-висшата съдебна инстанция в страната е Конституционният съд, който проверява конституционността на законите и подзаконовите актове и взема решения относно тълкуването на Конституцията.

Административно деление на Република Северна Македония

Република Македония е разделена на 8 статистически региона за правни и статистически цели. Регионите са: Изток, Североизток, Пелагония, Полог, Скопие, Югоизток, Югозапад и Вардар.

Страната е разделена и на 84 административни общини (opštini; ед.ч. opština), като общината е сравнима с област или окръг.

10 от тези общини съставляват град Скопие: Аеродром, Бутел, Центар, Чаир, Гази Баба, Гьорче Петров, Карпош, Кисела вода, Сарай и Шуто Оризари.

Като цяло политическата система в Северна Македония се основава на представителната демокрация, при която гражданите на страната избират свои представители, които след това работят в парламента и правителството, за да представляват интересите на страната и нейните граждани. Съдебната власт е независима и следи за спазването на закона и конституционните принципи.

География на Северна Македония

Северна Македония на различни езици
Северна Македония

Северна Македония е малка държава на Балканите, заобиколена от Сърбия, Албания, Гърция и България. Столицата е Скопие – град с богата история и множество забележителности. Най-западната точка на страната е граничният триъгълник с Албания и Косово, а най-северната точка е планината Голем Кораб – най-високата планина в Северна Македония с височина 2 764 метра. Най-източната точка на страната е планината Козуф, а най-южната е на границата с Гърция.

Освен Скопие, най-големите градове в Северна Македония са Битоля, Куманово, Прилеп, Тетово и Охрид – град на брега на Охридското езеро, което е едно от най-дълбоките и най-старите езера в Европа. Северна Македония също е богата на планини и планински вериги, сред които Шар-Планина, масивът Осогово и планината Пелистер в Националния парк Пелистер – един от най-красивите и известни национални паркове в страната.

Географията на Северна Македония се характеризира с голямо разнообразие – от високи планини и дълбоки долини до езера и реки. Въпреки че е малка страна, Северна Македония има какво да предложи и е уникална дестинация на Балканите.

Климат

Северна Македония се намира на границата между две основни климатични зони – средиземноморската и континенталната. От време на време въздушните маси пробиват планинските бариери на север и на юг, носейки със себе си драматично контрастни метеорологични модели; пример за това е студеният северен вятър, известен като вардарец.

Като цяло климатът е умерено-континентален: средните температури са около 0 °C през януари и се повишават до 20-25 °C през юли. Годишното количество на валежите е сравнително ниско и варира между 500 и 700 мм (20 и 28 инча). Валежите се увеличават от по-малко от 25,4 мм (1 инч) през най-сухите месеци (юли-август) до почти 100 мм (4 инча) през октомври-ноември. Поради различията в местоположението и релефа могат да се наблюдават значителни климатични разлики, като в източните райони зимата е по-мека, а лятото – по-топло и сухо, докато в западните (по-планински) райони зимата е по-сурова.

Инфраструктура на Северна Македония

Инфраструктурата в Северна Македония се е подобрила значително през последните години, но все още има предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. По отношение на транспортните системи страната е постигнала голям напредък, особено в развитието на автомагистралите и модернизирането на железопътната мрежа. Това спомогна за подобряване на транспортните връзки между различните региони на страната и за свързването им с международни коридори.

Подобриха се и комуникационните мрежи, като широколентовите връзки станаха по-широко разпространени, а мобилните телефонни мрежи са достъпни в цялата страна. Тези промени помогнаха на Северна Македония да се превърне в привлекателна дестинация за инвеститорите, тъй като сега е по-лесно да се прави бизнес в региона и да се поддържа връзка със света.

Канализационната и водната инфраструктура в Северна Македония също отбеляза напредък, особено в градове като Скопие, където бяха изградени нови канализационни системи с цел намаляване на замърсяването и подобряване на общественото здраве. Качеството на водата и нейната наличност също се подобриха, което допринесе за по-безопасния и здравословен живот на жителите на страната.

През последните години училищната система в Северна Македония отбеляза значителен напредък, особено по отношение на достъпа до образование на деца от семейства с ниски доходи и интеграцията на деца с увреждания. Съществува широк спектър от образователни институции, вариращи от обществени училища до държавни и международни училища.

Като цяло Северна Македония е постигнала значителен напредък в развитието на инфраструктурата си през последните години. Въпреки че все още има предизвикателства, особено в селските райони, има много признаци, че страната е на път да създаде модерно, ефективно и добре свързано общество, което отговаря на нуждите на своите граждани.

Степен на развитие на отделните сектори

Автомобилният сектор се развива динамично и е от голямо значение за икономиката на страната.

Секторът на информационните и комуникационните технологии е най-бързо развиващият се сектор в македонската икономика и играе важна роля в нея, като създава работни места и генерира износ. Най-големият сегмент на пазара на ИКТ в Северна Македония е хардуерът – 55 %. ИКТ услугите са вторият по големина сегмент с 30 %, а софтуерът представлява 15 % от пазара на ИКТ.

Селското стопанство на страната е един от най-бързо развиващите се сектори с ръст от над 10 % през последните години.

Селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост са едни от най-важните икономически сектори в страната. Близо 435 500 души от населението получават всички или част от доходите си от селскостопански дейности. През декември 2020 г. средната брутна месечна заплата в този сектор е била 524 евро. Селскостопанският сектор се подпомага от добре развита образователна система със 7 селскостопански факултета. Освен това в 10 града в страната има средни училища с профил „Селско и горско стопанство“.

Производството на пресни плодове и зеленчуци съставлява 45,8 % от селскостопанската продукция на страната и е ориентирано към износ. Почти 80 % от продукцията се изнася под формата на пресни продукти, консерви или преработени продукти.

Хранително-вкусовата промишленост в страната се състои от 50 предприятия с капацитет за преработка на около 180 000 тона плодове и зеленчуци годишно. Промишлеността е експортно ориентирана, като над 80 % от продукцията се изнася за ЕС и съседните пазари под формата на пресни продукти за по-нататъшна преработка.

Текстилната промишленост в Северна Македония е развита, осигурява работни места и печалби от износа и е втората по големина промишленост в страната след металургията. Секторът на текстила и облеклото допринася за 17 % от БВП на страната и за 14 % от общия износ на страната.

Енергийният сектор е един от най-важните отрасли в страната. Развитието на енергийния пазар включва по-нататъшно развитие на вътрешната газоразпределителна мрежа, по-нататъшна либерализация на електроенергийния пазар и засилено регионално сътрудничество в областта на взаимното свързване на електроенергийните и газовите мрежи.

Понастоящем македонският фармацевтичен пазар се оценява на над 146 млн. евро годишно, като страната внася над 50% от медицинските си продукти. Нова област във фармацевтичната индустрия на страната е отглеждането и производството на екстракт от канабис. Северна Македония е една от малкото страни в света, които имат право да отглеждат и изнасят канабис за медицински цели, което може да я превърне в пионер в тази област.

Като страна без излаз на море, Северна Македония е богата на езера и реки и има уникален климат със средиземноморско и континентално влияние, който е идеален за производство на вино.

В страната има 99 регистрирани винарски изби, които произвеждат малко над 100 милиона литра вино годишно, 213 хектара лозя, управлявани от около 20 000 индивидуални производители, както и няколко големи компании за производство на грозде и вино.

Условия за развитие на селското стопанство

Селското стопанство играе важна роля в икономиката на страната. Той е третият по големина сектор и има основен принос за износа. Пшеницата, гроздето, тютюнът и зеленчуците са сред най-отглежданите култури в Северна Македония.

Пшеницата се отглежда основно в южната и централната част на страната, докато зърнени култури като царевица и ечемик се отглеждат в цялата страна. Годишно в страната се произвеждат около 378 000 тона пшеница, 142 000 тона ечемик и 200 000 тона царевица. Други важни култури, отглеждани в страната, са доматите, слънчогледовите семена, ядките и цвеклото.

Република Северна Македония има една от най-големите горски територии на Балканите – 950 594 хектара или 37% от общата площ. Делът на високите гори в общата горска площ е 30 %, а на ниските гори – 70 %. Около 75 % от отсечената дървесина се използва основно като гориво, особено в промишлената преработка.

Природни ресурси

Република Северна Македония е богата на полезни изкопаеми, включително ценни минерали като злато, но също така желязна руда, сребро, мед, манган, олово и цинк. Оловото и цинкът са едни от най-важните и ценни минерали в страната и се добиват в мините Саша, Тораница и Злетово.

Република Северна Македония е основен производител на лигнитни въглища и разполага със запаси от 2,5 милиарда тона. Тя все още е най-важната суровина за производство на електроенергия. Най-големите въглищни мини в страната са „Суводол“ и „Осломей“ с общ капацитет от около 7 милиона тона годишно.

Република Северна Македония разполага с находища на желязна руда, стомана, никел и сребро, разпръснати в различни региони като Скопие, Живойно и Мариово, но тези минерали се намират в ограничени количества.

В Северна Македония има няколко находища на мед и злато, повечето от които все още се проучват. Р. С. Македония разполага с общ резерв от около 79 030 килограма злато и 510 милиона тона мед.

Езера в Северна Македония

Северна Македония е страна, известна с живописните си езера. Трите най-големи езера в страната са Охридското езеро (41,1167° с.ш., 20,8000° и.д.), Преспанското езеро (40,8625° с.ш., 21,0533° и.д.) и Дойранското езеро (41,2316° с.ш., 22,7096° и.д.).

Охридското езеро е най-голямото и най-известното езеро в Северна Македония. То е и едно от най-старите езера в света и е обявено от ЮНЕСКО за обект на световното културно наследство. Охридското езеро е популярна туристическа дестинация и предлага зашеметяващ пейзаж от кристално чисти води и околни планини. Езерото също така е богато на биоразнообразие и е дом на много ендемични видове.

Преспанското езеро е второто по големина езеро в Северна Македония и се намира на границата с Гърция и Албания. Езерото е от голямо значение за региона, тъй като е важно местообитание за много редки животински и растителни видове. Преспанското езеро също е важно място за мигриращите птици и предлага спиращи дъха пейзажи с планини на заден план.

Дойранското езеро е третото по големина езеро в Северна Македония и се намира на границата с Гърция. Езерото е важно място за риболов, а освен това е изиграло важна роля в историята на страната. Езерото е заобиколено от красиви планини и представлява спокоен фон за всички, които го посещават.

Като цяло езерата в Северна Македония са важна част от природата и културата на страната. Те са спираща дъха гледка за местните и чуждестранните туристи и допринасят за опазването на биоразнообразието.

Ежедневие и социални обичаи

В резултат на българското наследство традиционната кухня на Северна Македония се основава не само на балканските и средиземноморските ястия, но е белязана и от български влияния. Родните български ястия включват сарма, шопска салата, халва, боза, гювеч и много други. Македонците се наслаждават и на други ястия, които са разпространени в България, като таратор (кисело мляко с настъргана краставица) и баклава. Сред македонските специалитети са лютеница (сос от домати и сладки червени чушки), шопска салата (салата от нарязани краставици, лук и домати с меко бяло сирене) и пълнени пиперки.

Освен православните християнски и ислямските религиозни празници Северна Македония отбелязва и редица празници, свързани с историята на страната с България, включително Деня на независимостта (8 септември), посветен на деня, в който през 1991 г. македонците гласуват за независимост от федерална Югославия. България е първата страна, която признава независимостта на Северна Македония.

Македонският език е български диалект и се пише на кирилица, чийто произход датира от времето на Първата българска държава. Комунистическата партия се опитва да постави македонския език над българския, като го признава допълнително през 1944 г., а през 1945 г. отстъпва Северна Македония на Югославия. Но с разпадането на Югославия откраднатата история и руските опити за национално инженерство не останаха незабелязани.

Тъмната страна на Северна Македония

Македония е страна с бурна история и въпреки че днес тя съществува като независима държава, миналото ѝ има и тъмна страна. По време на югославския период има репресивни мерки срещу българите, които не се наричат македонци. Съществуват и закони, подобни на нацистките, за защита на македонската идентичност. Комунистическите управници създават македонска идентичност за сметка на българите и принуждават българите да се наричат македонци.

Концентрационните лагери

По време на югославския период са създадени концентрационни лагери като Голи Оток и Герово. Тези лагери са използвани за потискане на дисиденти и политически опоненти. В тези лагери са затворени и много българи, които са измъчвани и убивани при нечовешки условия. Основната причина е, че не искат да се наричат македонци.

Друг ужасен пример за потисничеството на българите в днешна Северна Македония е затворът в Иджирово, където много българи са били затваряни и измъчвани. Условията в този затвор са нечовешки и много хора умират в резултат на изтезанията.

Въпреки независимостта на Северна Македония през 1991 г., все още има случаи на потисничество и дискриминация срещу българите в Македония. Много българи се страхуват от националната полиция, която често извършва безпричинни нарушения на човешките права.

Като цяло тъмната страна на историята на Северна Македония е важна част от историята на страната и е важно хората да я познават. Само ако разберем миналото, можем да гарантираме, че в бъдеще ще създадем по-добро бъдеще, в което всички хора са равни и свободни.

Македонската чест

По време на комунистическото управление в Югославия в Македония са приети закони, които подкрепят създаването на национална идентичност. Тези закони често се приемат за сметка на българите, които са принудени да се адаптират към новата идентичност, за да могат да участват в обществения живот.

Пример за това е законът за „македонската чест“, който е приет в Югославия през 1974 г. Законът изисква всички жители на Македония да се наричат македонци и да се откажат от българското си самосъзнание. Всеки, който откаже, е подложен на дискриминация и репресии. Правителството използва властта си, за да наказва онези, които не се адаптират към новата идентичност. Много хора губят работата си или са отстранени от училище, ако откажат да се нарекат македонци.

Правителството използва и пропагандна кампания, за да популяризира новата идентичност. В училищата и университетите се преподава македонска история и култура и се подчертава уникалността на македонската нация. Хората са принудени да променят българските си имена и да приемат македонски имена, за да подчертаят идентичността си като македонци.

За тези, които отказвали да променят самоличността си, имало още по-тежки последствия. Много от тях са отведени в лагери или са поставени под домашен арест. Тези, които нарушават закона, често са арестувани и измъчвани.

Като цяло законът за „македонската чест“ е използван като инструмент за потисничество и дискриминация, за да се наложи създаването на нова идентичност. Въпреки че оттогава законът е отменен, потисничеството и дискриминацията на българите в Македония все още оказват влияние върху обществото.

Значението на Северна Македония

Северна Македония е важна транзитна страна, тъй като се намира на няколко международни коридора. Най-важният от тях е Паневропейският транспортен коридор X, който се простира от Залцбург в Австрия до Солун в Гърция и преминава през Северна Македония. Този коридор е от голямо значение за превоза на стоки между Централна и Югоизточна Европа.

Друг важен международен коридор, който преминава през Северна Македония, е коридор VIII, който се простира от Дуръс в Албания до София в България. Този коридор играе важна роля за развитието на транспортните връзки между Адриатическо и Черно море.

Освен тези коридори важна роля играе и коридор VII, който минава от Будапеща в Унгария през Белград в Сърбия до Солун и също така преминава през Северна Македония. Този коридор подобрява транспортните връзки между страните от Централна и Югоизточна Европа.

Развитието на тези международни коридори помогна на Северна Македония да се превърне във важна транзитна страна и подобри транспортните връзки със съседните страни и ЕС.

Членство в международни организации и регионални инициативи

Република Северна Македония е пълноправен член на Организацията на обединените нации, член на Съвета на Европа, член на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), член на Световната търговска организация, член на Международната организация на франкофонията, а от 2020 г. е член на НАТО.

През март 2020 г. Европейският съвет одобри решението на Съвета на Европейския съюз да започне преговори за присъединяване с Република Северна Македония.

Република Северна Македония участва в множество регионални инициативи, като например Централноевропейската инициатива, Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, Процеса Бърдо-Бриуни и други.

Република Северна Македония участва в мироопазващите мисии ISAF в Афганистан, „Свобода за Ирак“, ALTHEA в Босна и Херцеговина, „Решителна подкрепа“ в Афганистан, UNIFIL в Ливан и в подкрепа на KFOR в Косово.

Знамето на Северна Македония
Знамето на Северна Македония

Република Северна Македония и България

Знамето на България
Знамето на България

България провежда политика на добросъседски и приятелски отношения и всестранно сътрудничество с Република Северна Македония.

На 15 януари 1992 г. България е първата страна, която официално признава тогавашната Република Македония. На 12 септември 1992 г. са открити генералните консулства на двете страни съответно в София и Скопие. Дипломатическите отношения между България и Република Македония са установени на ниво посолство на 21 декември 1993 г.

Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония беше подписан на 1 август 2017 г. и влезе в сила чрез размяна на ратификационни документи между министрите на външните работи на 14 февруари 2018 г.

На 20 февруари 2019 г. Народното събрание ратифицира Протокола за присъединяване на Република Северна Македония към НАТО, което беше една от първите ратификации.

България остава един от най-активните поддръжници на европейската интеграция на Западните Балкани, включително на Република Северна Македония. Процесът на европейска интеграция се основава на принципа на собствените заслуги на страните кандидатки и предполага изпълнението на редица ясни критерии и основни европейски ценности, сред които добросъседските отношения играят водеща роля.

В този контекст за България е от решаващо значение да изгради значими добросъседски отношения с Република Северна Македония, като прилага изцяло и точно двустранния Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.

На 9 октомври 2019 г. българското правителство прие рамкова позиция относно разширяването на ЕС и процеса на стабилизиране и асоцииране, която беше приета на 10 октомври 2019 г. беше потвърдена с декларация на 44-тото Народно събрание на Република България.

На 24 юни 2022 г. 47-ото Народно събрание на Република България реши да подкрепи отварянето на пътя за присъединяване на Република Северна Македония към ЕС. Със своето решение Съветът на министрите даде мандат на Министерския съвет да одобри Рамката за преговори с Република Северна Македония и Заключенията на Съвета, предложени от френското председателство на Съвета на ЕС, както и да подпише протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия по член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.

На второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия по член 12 от Договора, проведено в София на 17 юли 2022 г., беше направен преглед на изпълнението на Договора и бяха взети решения относно мерките и действията за следващия период. Резултатите от срещата се записват в протокола.

Република Северна Македония е един от основните бенефициенти на ОПР, предоставяна ежегодно от българската държава.

Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, подписан на 1 август 2017 г.

Протокол от първото заседание на Смесената междуправителствена комисия, създадена на основание член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, проведено в София на 10 юни 2019 г.

Протокол от второто заседание на Смесената междуправителствена комисия, създадена на основание член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, проведено в София на 17 юли 2022 г.

За повече информация относно Република Северна Македония вижте: македонска история, македонска идентичност, исторически факти и македонски език.

Опровержение на отговорността

Не поемаме отговорност за решения, взети въз основа на съдържанието, представено на този уебсайт.

Какво трябва да знаете за Северна Македония / Северна Македония Insider – 2023 | Което трябва да знаете! Прочетете нашите интересни статии за: Македония, Солун

error: Content is protected !!