Югославският национализъм е равен на сръбския нацизъм

Югославският национализъм е равен на сръбския нацизъм

Вербална нота на Министерството на външните работи на Народна република България 154-50-1 21.IV.50 Министерството на външните работи на Народна република България се чувства задължено да привлече отново вниманието на правителството на Съюзна република Югославия върху...
error: Content is protected !!