Југословенскиот национализам е еднаков на српскиот нацизам

Југословенскиот национализам е еднаков на српскиот нацизам

Забелешка вербална на Министерството за надворешни работи на Народна Република Бугарија 154-50-1 21.IV.50 Министерството за надворешни работи на Народна Република Бугарија се чувствува должно уште еднаш да го привлече вниманието на Владата на Сојузна Република...