Македонија

Земја на херои, голема историја и прекрасна природа. Никој не очекуваше дека Македонија и нејзиниот идентитет еден ден ќе предизвикаат ваков спор меѓу соседните земји. Или тоа беше можеби намерно? Подолу се прикажани историските настани по хронолошки редослед, потврдени од различни извори. Оваа содржина има за цел да расчисти некои нејаснотии за оваа земја и нејзиниот македонски идентитет и да објасни како настанала политичката ситуација. Создавањето на Македонија, или можеби ако сакаме да бидеме политички коректни – Северна Македонија . Зошто една земја би го променила своето име кога нејзиниот идентитет има вистински интегритет? И зошто неколку од соседите на Македонија јасно кажуваат дека им се краде историјата? Читателот треба слободно да се сомнева во било што, но ако е така, ве молиме направете темелно истражување. Мислиме дека после тоа ќе бидеме на иста страна. Дали претходните генерации набљудуваа нов вид на политички инженеринг – инженеринг на нова земја и нова нација?

Chronologie des Mazedonismus

Generated by wpDataTables

error: Content is protected !!