Македонската историја

Веб-страницата не е погодна за малолетници!
Изгубени судбиниИсториски факти

mazedonische Geschichte und die Ära des Makedonismus auf dem Balkan
1944 – ????

Македонската историја

Кој ја напиша модерната македонска историја и дали е фикција?

Историски настани

Планирано, систематско и присилно србизирање и македонизација – опишани од автори од повеќе европски земји.

Прашања

Можеме ли да го согледаме процесот и точните политички интереси и влијанија од настаните од македонската историја?

За некои луѓе историјата е нешто што го учите во училницата, збирка имиња и приказни во дебели учебници. Но, постојат многу причини зошто историјата е важна, многу повеќе од средно училиште. Водечките професори по историја велат дека сите имаат корист од историското знаење. Затоа што го објаснува самото човештво и како дојдовме до каде што сме денес.

Историјата е приказна за промените со текот на времето. Исто така, покажува дека човечката природа останала прилично константна. Историјата покажува дека околностите и технологијата се менуваат. Но, луѓето сè уште ги сакаат истите работи како во претходните цивилизации. Богатство, сигурност, среќа, моќ, духовно и социјално исполнување итн.

Промената на историјата на група луѓе значи промена на начинот на кој луѓето размислуваат. Така е и начинот на кој размислуваат за нивната околина. Никој не може да негира дека оваа алатка била користена во минатото за стекнување стратешка предност во одредени географски области.

Но, како можеме да бидеме сигурни дека историјата што ја проучуваме денес не е корумпирана?

Тоа не е нешто што треба да се запамети. Тоа е наука. Мораме да ги проучуваме, а не да ги запаметиме.

Оваа веб-страница е приказ на историските настани што произлегуваат од тоа. Овие настани ги потврдуваат повеќе независни извори. Заклучокот е дека историјата што се изучува во Северна Македонија е во спротивност со историјата како наука. Тоа е производ на успешната интеграција на политичките и геостратешките потези. Така, тоа доведе до зависна мала марионета на Балканот која поддржува одредени интереси во регионот. Македонската историја мора да се разоткрие. Македонската историја ни вреска од сите културни и општествени правци во Северна Македонија. Нивното разбирање ќе ни помогне да ја разбереме самата Северна Македонија , а исто така и Балканот.

Македонската црква

G E N E S I S

P U Z E L?

Секој треба да си го реши тоа.

Што знаат луѓето за македонизмот?

Македонското раѓање

Методологијата и процесите кои придонеле за македонското раѓање се неверојатно слични на секојдневниот живот за време на нацистичкиот режим во Германија…

Создавањето. Спасението. Реставрација.

Горчливата вистина е попријатна од најпријатната измама.

КонтактПрашања

ЗАЕДНО МОЖЕМЕ ПОСТИГНИ ПОВЕЌЕ

Тоа е твоја одлука