MAKEDONSKA SLAVA

Sustavna smaknuća i teror 1912. – 1990

MAKEDONSKO PISANJE

Politička odluka Moskve – 1944

MAKEDONSKA VIZIJA

Udarci i laži o svemu iz ili u Bugarskoj

MAKEDONSKI NACIONAL PODRŽAVA

logor Goli otok na Jadranskom moru, tamnica Idrizovo kod Skoplja, logor Gerovo i mnogi drugi