Makedonija #1.0 – Fokus na povijest

 

Je li priča koju čitamo i učimo u školi istinita?

Je li priča koju čitamo i učimo u školi istinita?

Je li priča koju čitamo i učimo u školi istinita? Što ako se jednog dana probudite i otkrijete da ljudi vjeruju u laži i da čak i učitelj i sveučilišni profesor pričaju laži? Hoće li ovo razumijevanje natjerati pojedinca na razmišljanje? Možda će to promijeniti njegovo mišljenje o dotičnoj temi? Možda biste se bar malo promijenili. Ovo je tako teško! Natjerajte nekoga da razmišlja umjesto da reagira emocionalno, instinktivno i srcem.

read more
Priča o geopolitici i Makedoniji

Priča o geopolitici i Makedoniji

Godine 1924. Komunistička internacionala formulirala je tezu o postojanju makedonske, tračke i dobrenske nacije. Podvigom Kominterne Makedonija je priznata kao federativna tvorevina u Titovoj Jugoslaviji, te se počelo raditi na stvaranju makedonske socijalističke nacije i uvođenju makedonskog jezika. U stvarnosti, ovo je bio način podjele bugarske nacije i zemalja na male dijelove kako bi se Moskvi omogućila konačna kontrola Balkana.

read more