Охрид Охридско Езеро

Охрид град

Охрид е град во југозападниот дел на Северна Македонија. Овој град е осми по големина во државата и центар на општината. Општината се вика и Охрид. Овој град е познат како центар на бугарската култура и пишување во средниот век.

Охрид бил главен град на првото бугарско кралство помеѓу 992 и 1018 година. Поради своето културно и духовно значење, познат е како бугарски Ерусалим. Градот се наоѓа и на брегот на истоименото Охридско Езеро, блиску до албанската граница. Во близина на градот има и аеродром. Тој е еден од двата меѓународни аеродроми во Северна Македонија.

Охрид Охридско Езеро
Охрид – Охридско Езеро

Охридско Езеро

Охридското Езеро се наоѓа во планинско подрачје на границата меѓу Северна Македонија и Албанија. Зафаќа површина од 353,9 до 362,6 км². Дел од езерото – 105 km² – припаѓа на албанска територија, а останатите 248 km² се во Северна Македонија.

Висината на Охридското Езеро е 693,17 m Сливното подрачје до 1962 година изнесувало 1.042 km², а откако притоката на Черни Дрим (Црни Дрим), реката Сатеска, вештачки била пренасочена во езерото, неговото сливно подрачје се зголемило на 1.487 km².

error: Content is protected !!