Каде во историјата лежи генезата на современа Македонија?

Каде во историјата лежи генезата на современа Македонија?

Кои се причините за генезата на македонската нација и на Македонски јазик ? Стратешките цели на Русија во однос на Балканот отсекогаш биле да добие контрола над Босфорот и Дарданелите. Бугарите беа најважната етничка група на Балканот и Русите решија да ги искористат...