Nderim i identitetit maqedonas

Nderim i identitetit maqedonas

Maqedonizimi i bullgarëve në Maqedoninë Pirin Maqedonizimi i bullgarëve në Maqedoninë Pirin u krye nga autoritetet e Republikës Popullore të Bullgarisë (qeveria kukull pro-ruse) dhe e Jugosllavisë. Ata u përpoqën të krijonin një komunitet me identitet të fortë...