Думата ГЕНЕЗИС означава произход. Битие е най-известната книга в Библията. Тъй като темата ни е история, ще представим генезиса на историята на македонската нация.

Ученето на история не се свежда само до запаметяване на интересни истории за известни личности от миналото. Историкът трябва да има солидни основни познания и да може да извършва задълбочени и сложни анализи. Историците разкриват действителните събития, тяхната цел и произход. Произходът на нашето настояще се крие в историята.

Пътят ни към разбирането на Северна Македония започва с изучаването на теоретичната основа на нашия анализ. Не е достатъчно само да разкажете историята. Бихме искали да обясним теорията, фактите и процедурите, използвани за свързване на точките и получаване на пълна картина.

Тук ще представим най-важните термини и разбирания за стратегия, геополитика, геостратегия, стратегическа стойност и държава.

Какво означава стратегия?

Съществуват много определения на този термин. Стратегията е план за действие, насочен към постигането на дългосрочна или обща цел. От военна гледна точка стратегията е изкуството да се планират и направляват цялостните военни операции и придвижвания по време на война или битка.

Карл фон Клаузевиц дава точно определение на този термин. Стратегията е необходимият отговор на неизбежната реалност на ограничените ресурси. Никоя единица, независимо от размера си, не разполага с неограничени ресурси. Така че стратегията е свързана с вземането на решения за това как да съсредоточим ограничените си ресурси, за да получим конкурентно предимство.

Какво представлява геополитиката?

Геополитиката се занимава с изучаването на влиянието на фактори като географското положение, икономиката и демографията върху политиката и особено върху външната политика на дадена държава. Накратко, геополитиката се фокусира върху политическата власт, свързана с географското пространство.

Геополитически примери са търговски споразумения, военни договори, признаване на граници или територии, споразумения за климата и много други. Два актуални примера са НАФТА и Протоколът от Киото.

Какво означава геостратегически?

Битие | Македония | История
Битие | Македония | История | Македонски език

Геостратегията е географската ориентация на външната политика на дадена държава. По-конкретно, геостратегията описва къде държавата съсредоточава усилията си, като проектира военна мощ и насочва дипломатически дейности. С други думи, специфичният начин или рамка от възможности за възползване от определена географска област или за налагане на собствена политика в тази област.

Какво означава правителство/държава?

От научните трудове по тази тема можем да заключим, че правителството/държавата е сложен механизъм за гарантиране на сигурността. Сигурността не изисква само вежливи хора със знаци S.W.A.T. или специални части в черни костюми. Категорията „сигурност“ включва също така медицинското обслужване, образователната система и качеството на образованието. Противопожарните служби, тайните служби и други.

Как се създава нова нация? Как се изгражда нова нация?

Трябва да имате определена територия. Те трябва да имат стабилно население. Те трябва да имат правителство. Вашето правителство трябва да може да взаимодейства с други държави.

Конвенцията от Монтевидео, приета в Уругвай през 1933 г., постановява, че за да се превърне в държава, даден регион трябва да отговаря на четири условия: постоянно население, обособена територия, правителство и възможност за установяване на отношения с други национални държави.

Най-накрая пристъпваме към работа.

Защо ни трябват всички тези дефиниции? Защо ни е нужно това разбиране, ако това е блог за история?

Защото са се случили събития, които са резултат от действия на хора, основани на тактически наръчници, определени в стратегическа рамка за постигане на конкретна цел. Целта е била да се получи определено геостратегическо предимство чрез създаването на нов език, нова нация и нова държавна структура.

В следващите статии ще видим как всяка отделна съставка, необходима за появата на нова нация, е била изкуствено имплантирана от един политически субект през XX век. Тази нова нация, или поне това, което би трябвало да бъде днес, крехкото общество на Северна Македония, е геополитически проект, иницииран от руснаците с помощта на сръбските комунисти на Балканите.