Het woord GENESIS betekent oorsprong. Genesis is het beroemdste boek in de Bijbel. Aangezien ons thema geschiedenis is, zullen we de ontstaansgeschiedenis van de Macedonische natie presenteren.

Geschiedenis studeren is niet alleen het onthouden van interessante verhalen over beroemde mensen uit het verleden. Een historicus moet een solide basiskennis hebben en in staat zijn diepgaande, ingewikkelde analyses te maken. Historici leggen de werkelijke gebeurtenissen, hun doel en oorsprong bloot. De oorsprong van ons heden ligt in de geschiedenis.

Onze reis om Noord-Macedonië te begrijpen begint met het leren kennen van de theoretische basis voor onze analyse. Het is niet genoeg om alleen het verhaal te vertellen. Wij willen de theorie, de feiten en de gebruikte procedures uitleggen om de punten met elkaar te verbinden en het volledige beeld te krijgen.

Hier introduceren wij de belangrijkste termen en begrippen over strategie, geopolitiek, geostrategie, strategische waarde en een land.

Wat betekent strategie?

Er zijn vele definities voor deze term. Een strategie is een actieplan om een langetermijn- of algemeen doel te bereiken. Vanuit militair oogpunt is een strategie de kunst van het plannen en leiden van de algemene militaire operaties en bewegingen in een oorlog of slag.

Carl von Clausewitz geeft zijn eigen precieze definitie van de term. Strategie is het noodzakelijke antwoord op de onontkoombare realiteit van beperkte middelen. Geen enkele eenheid, ongeacht haar omvang, beschikt over onbeperkte middelen. Strategie is dus beslissen hoe we onze beperkte middelen inzetten om een concurrentievoordeel te behalen.

Wat is geopolitiek?

Geopolitiek is de studie van de invloed van factoren als geografie, economie en demografie op de politiek en vooral het buitenlands beleid van een staat. Kortom, de geopolitiek richt zich op de politieke macht die samenhangt met de geografische ruimte.

Geopolitieke voorbeelden zijn handelsovereenkomsten, oorlogsverdragen, grens- of territoriale erkenningen, klimaatovereenkomsten en nog veel meer. Twee actuele voorbeelden zijn NAFTA en het Protocol van Kyoto.

Wat betekent geostrategisch?

Genesis | Macedonië | Geschiedenis
Genesis | Macedonië | Geschiedenis | Macedonische taal

Geostrategie is de geografische oriëntatie van het buitenlands beleid van een staat. Meer bepaald beschrijft geostrategie waar een staat zijn inspanningen op richt door militaire macht te projecteren en diplomatieke activiteiten te sturen. Met andere woorden, de specifieke manier of het kader van mogelijkheden om voordeel te halen uit een bepaald geografisch gebied of om zijn beleid in dat gebied op te leggen.

Wat betekent een regering/land?

Uit het academisch werk over dit onderwerp kunnen wij concluderen dat een regering/land een complex mechanisme is om de veiligheid te waarborgen. Veiligheid vereist niet alleen beleefde mensen met S.W.A.T.-borden of speciale eenheden in hun zwarte kostuums. De categorie veiligheid omvat ook medische zorg, het onderwijssysteem en de kwaliteit van het onderwijs. De brandweer, de geheime diensten en anderen.

Hoe creëer je een nieuwe natie? Hoe bouw je een nieuwe natie op?

Je moet een bepaald gebied hebben. Ze moeten een solide bevolking hebben. Ze moeten een regering hebben. Uw regering moet kunnen samenwerken met andere staten.

Volgens het Verdrag van Montevideo, dat in 1933 in Uruguay werd gehouden, moet een gebied aan vier voorwaarden voldoen om een staat te worden: een permanente bevolking, een afgebakend grondgebied, een regering en de mogelijkheid om betrekkingen met andere natiestaten aan te knopen.

Eindelijk komen we ter zake.

Waarom hebben we al die definities nodig? Waarom hebben we dit begrip nodig als dit een geschiedenis blog is?

Omdat er gebeurtenissen plaatsvonden die het gevolg waren van acties van mensen op basis van tactische handleidingen die binnen een strategisch kader waren opgesteld om een specifiek doel te bereiken. Dit doel was een zeker geostrategisch voordeel te behalen door een nieuwe taal, een nieuwe natie en een nieuwe regeringsstructuur te creëren.

In de volgende artikelen zullen we zien hoe elk ingrediënt dat nodig is voor het ontstaan van een nieuwe natie kunstmatig werd ingeplant door een politiek subject in de 20e eeuw. Deze nieuwe natie, of althans wat het nu zou moeten zijn, de fragiele samenleving van Noord-Macedonië, is het geopolitieke project dat door de Russen met behulp van de Servische communisten in de Balkan is geïnitieerd.

error: Content is protected !!