GENESIS kelimesi köken anlamına gelir. Yaratılış, Kutsal Kitap’ın en ünlü kitabıdır. Konumuz tarih olduğu için, Makedon ulusunun tarihinin oluşumunu sunacağız.

Tarih çalışmak sadece geçmişteki ünlü insanlar hakkında ilginç hikayeler ezberlemek değildir. Bir tarihçi sağlam bir temel bilgiye sahip olmalı ve derin, karmaşık analizler yapabilmelidir. Tarihçiler gerçek olayları, amaçlarını ve kökenlerini ortaya çıkarır. Bugünümüzün kökeni tarihte yatmaktadır.

Kuzey Makedonya ‘yı anlama yolculuğumuz, analizimizin teorik temelini öğrenmekle başlıyor. Sadece hikayeyi anlatmak yeterli değildir. Noktaları birleştirmek ve resmin tamamını elde etmek için kullanılan teoriyi, gerçekleri ve prosedürleri açıklamak istiyoruz.

Burada strateji, jeopolitik, jeostrateji, stratejik değer ve bir ülke hakkındaki en önemli terimleri ve anlayışları tanıtacağız.

Strateji ne anlama geliyor?

Bu terim için birçok tanım bulunmaktadır. Strateji, uzun vadeli veya genel bir hedefe ulaşmayı amaçlayan bir eylem planıdır. Askeri açıdan bakıldığında strateji, bir savaş veya muharebedeki genel askeri operasyonları ve hareketleri planlama ve yönlendirme sanatıdır.

Carl von Clausewitz terimin kendi kesin tanımını verir. Strateji, sınırlı kaynakların kaçınılmaz gerçekliğine verilen gerekli bir yanıttır. Büyüklüğü ne olursa olsun hiçbir birim sınırsız kaynağa sahip değildir. Dolayısıyla strateji, rekabet avantajı elde etmek için sınırlı kaynaklarımızı nasıl odaklayacağımıza ilişkin kararlar almakla ilgilidir.

Jeopolitik nedir?

Jeopolitik, coğrafya, ekonomi ve demografi gibi faktörlerin bir devletin siyaseti ve özellikle dış politikası üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Kısacası jeopolitik, coğrafi alanla ilişkili siyasi güce odaklanır.

Jeopolitik örnekler arasında ticaret anlaşmaları, savaş anlaşmaları, sınır veya bölge tanımaları, iklim anlaşmaları ve çok daha fazlası yer almaktadır. Güncel iki örnek NAFTA ve Kyoto Protokolü’dür.

Jeostratejik ne anlama geliyor?

Yaratılış | Makedonya | Tarih
Yaratılış | Makedonya | Tarih | Makedon dili

Jeostrateji, bir devletin dış politikasının coğrafi yönelimidir. Daha spesifik olarak jeostrateji, bir devletin askeri gücünü yansıtarak ve diplomatik faaliyetlerini yönlendirerek çabalarını nereye odakladığını tanımlar. Başka bir deyişle, belirli bir coğrafi alandan faydalanmak veya bu alanda kendi politikasını uygulamak için belirli bir yol veya olanaklar çerçevesi.

Bir hükümet/ülke ne anlama gelir?

Bu konudaki akademik çalışmalardan, bir hükümetin/ülkenin güvenliği sağlamak için karmaşık bir mekanizma olduğu sonucuna varabiliriz. Güvenlik sadece S.W.A.T. işaretli kibar insanları ya da siyah kostümlü özel birimleri gerektirmez. Güvenlik kategorisi aynı zamanda tıbbi bakım, eğitim sistemi ve eğitim kalitesini de içermektedir. İtfaiye, gizli servisler ve diğerleri.

Yeni bir ulusu nasıl yaratırsınız? Yeni bir ulusu nasıl inşa edersiniz?

Belli bir bölgeye sahip olmalısınız. Sağlam bir nüfusa sahip olmalılar. Bir hükümetleri olmalı. Hükümetiniz diğer devletlerle etkileşim kurabilmelidir.

1933’te Uruguay’da düzenlenen Montevideo Sözleşmesi, bir bölgenin devlet olabilmesi için dört koşulu yerine getirmesi gerektiğini belirtmektedir: kalıcı bir nüfus, sınırlandırılmış bir toprak, bir hükümet ve diğer ulus devletlerle ilişki kurma yeteneği.

Sonunda işimize dönüyoruz.

Tüm bu tanımlara neden ihtiyacımız var? Burası bir tarih bloguysa neden bu anlayışa ihtiyacımız var?

Çünkü olaylar, belirli bir hedefe ulaşmak için stratejik bir çerçevede tanımlanan taktiksel kılavuzlara dayalı olarak insanların eylemleri sonucunda meydana gelmiştir. Bu amaç, yeni bir dil, yeni bir ulus ve yeni bir hükümet yapısı yaratarak belirli bir jeostratejik avantaj elde etmekti.

Sonraki makalelerde, yeni bir ulusun ortaya çıkması için gerekli her bir bileşenin 20. yüzyılda bir siyasi özne tarafından nasıl yapay olarak yerleştirildiğini göreceğiz. Bu yeni ulus ya da en azından bugün olması gereken Kuzey Makedonya’nın kırılgan toplumu, Ruslar tarafından Sırp komünistlerin yardımıyla Balkanlar’da başlatılan jeopolitik bir projedir.

error: Content is protected !!