Югославският национализъм е равен на сръбския нацизъм

Югославският национализъм е равен на сръбския нацизъм

Вербална нота на Министерството на външните работи на Народна република България 154-50-1 21.IV.50 Министерството на външните работи на Народна република България се чувства задължено да привлече отново вниманието на правителството на Съюзна република Югославия върху...
Вярна ли е историята, която четем и учим в училище?

Вярна ли е историята, която четем и учим в училище?

Вярна ли е историята, която четем и учим в училище? Какво ще стане, ако един ден се събудите и откриете, че хората вярват в лъжи и че дори учителят и университетският преподавател разказват приказки? Ще ви накара ли това разбиране да се замислите? Може би човек би...
Къде в нашата история се заражда съвременна Македония?

Къде в нашата история се заражда съвременна Македония?

Какви са причините за възникването на македонската нация и Македонски език? Стратегическите цели на Русия по отношение на Балканите винаги са били да получи контрол над Босфора и Дарданелите. Българите са най-важната етническа група на Балканите и руснаците решават да...
Генезисът на една нация

Генезисът на една нация

Думата ГЕНЕЗИС означава произход. Битие е най-известната книга в Библията. Тъй като темата ни е история, ще представим генезиса на историята на македонската нация. Ученето на история не се свежда само до запаметяване на интересни истории за известни личности от...
Една история за геополитиката и Македония

Една история за геополитиката и Македония

Първи стъпки към „нова“ Македония През 1924 г. Комунистическият интернационал формулира тезата за съществуването на македонска, тракийска и добруджанска нация. Чрез постановка на Коминтерна Македония е призната за федеративна единица в Титова Югославия и...