Je příběh, který čteme a učíme se ve škole, pravdivý?

Je příběh, který čteme a učíme se ve škole, pravdivý?

Je příběh, který čteme a učíme se ve škole, pravdivý? Co když se jednoho dne probudíte a zjistíte, že lidé věří lžím a že i učitel a univerzitní profesor vyprávějí báchorky? Přiměje toto pochopení jednotlivce přemýšlet? Možná to změní jeho názor na dané téma? Snad by...
Historie geneze Makedonie.

Historie geneze Makedonie.

Slovo GENESIS znamená původ. Genesis je nejznámější biblická kniha. Protože je naším tématem historie, představíme si genezi dějin makedonského národa. Studium historie není jen o memorování zajímavých příběhů o slavných osobnostech minulosti. Historik by měl mít...
Příběh o geopolitice a Makedonii

Příběh o geopolitice a Makedonii

První kroky k „nové“ Makedonii V roce 1924 Komunistická internacionála formulovala tezi o existenci makedonského, thráckého a dobrudžanského národa. Díky inscenaci Kominterny byla Makedonie uznána jako federativní jednotka Titovy Jugoslávie a začaly práce...