Zanafilla e një kombi.

Zanafilla e një kombi.

Fjala GENESIS do të thotë origjinë. Zanafilla është libri më i famshëm në Bibël. Meqenëse tema jonë është historia, do të prezantojmë krijimin e historisë së kombit maqedonas. Studimi i historisë nuk është vetëm të mësosh përmendësh histori interesante për njerëz të...
Një histori për gjeopolitikën dhe Maqedoninë

Një histori për gjeopolitikën dhe Maqedoninë

Hapat e parë drejt një Maqedonie “të re”. Në vitin 1924, Internacionalja Komuniste formuloi tezën e ekzistencës së një kombi maqedonas, trak dhe dobrujan. Me një marifet të Kominternit, Maqedonia u njoh si një entitet federativ në Jugosllavinë e Titos dhe...