Je li priča koju čitamo i učimo u školi istinita?

Je li priča koju čitamo i učimo u školi istinita?

Je li priča koju čitamo i učimo u školi istinita? Što ako se jednog dana probudite i otkrijete da ljudi vjeruju u laži i da čak i učitelj i sveučilišni profesor pričaju laži? Hoće li ovo razumijevanje natjerati pojedinca na razmišljanje? Možda će to promijeniti...
Nastanak nacije.

Nastanak nacije.

Riječ GENEZA znači porijeklo. Postanak je najpoznatija knjiga u Bibliji. Budući da je naša tema povijest, uvest ćemo u stvaranje povijesti makedonskog naroda. Proučavanje povijesti nije samo pamćenje zanimljivih priča o slavnim ljudima iz prošlosti. Povjesničar bi...
Priča o geopolitici i Makedoniji

Priča o geopolitici i Makedoniji

Prvi koraci prema “novoj” Makedoniji Godine 1924. Komunistička internacionala formulirala je tezu o postojanju makedonske, tračke i dobrenske nacije. Podvigom Kominterne Makedonija je priznata kao federativna tvorevina u Titovoj Jugoslaviji, te se počelo...
error: Content is protected !!