Uppkomsten av en nation

Uppkomsten av en nation

Ordet GENESIS betyder ursprung. Första Moseboken är den mest kända boken i Bibeln. Eftersom vårt tema är historia kommer vi att presentera uppkomsten av den makedonska nationens historia. Att studera historia handlar inte bara om att memorera intressanta historier om...
En berättelse om geopolitik och Makedonien

En berättelse om geopolitik och Makedonien

De första stegen mot ett ”nytt” Makedonien 1924 formulerade Kommunistiska internationalen tesen att det fanns en makedonisk, thrakisk och dobrisk nation. Genom en iscensättning av Komintern erkändes Makedonien som en federativ enhet i Titos Jugoslavien och...
error: Content is protected !!