Geneze národa.

Geneze národa.

Slovo GENESIS znamená původ. Genesis je nejznámější biblická kniha. Protože je naším tématem historie, představíme si genezi dějin makedonského národa. Studium historie není jen o memorování zajímavých příběhů o slavných osobnostech minulosti. Historik by měl mít...
Příběh o geopolitice a Makedonii

Příběh o geopolitice a Makedonii

První kroky k „nové“ Makedonii V roce 1924 Komunistická internacionála formulovala tezi o existenci makedonského, thráckého a dobrudžanského národa. Díky inscenaci Kominterny byla Makedonie uznána jako federativní jednotka Titovy Jugoslávie a začaly práce...