makedonska čast

makedonska čast

Makedoniziranje Bugara u Pirinskoj Makedoniji Makedonizaciju Bugara u Pirinskoj Makedoniji provodile su vlasti NR Bugarske (proruska marionetska vlada) i Jugoslavije. Pokušali su stvoriti zajednicu s jakim makedonskim nacionalnim identitetom. I skoro su uspjeli. Prije...
Nastanak nacije.

Nastanak nacije.

Riječ GENEZA znači porijeklo. Postanak je najpoznatija knjiga u Bibliji. Budući da je naša tema povijest, uvest ćemo u stvaranje povijesti makedonskog naroda. Proučavanje povijesti nije samo pamćenje zanimljivih priča o slavnim ljudima iz prošlosti. Povjesničar bi...
Priča o geopolitici i Makedoniji

Priča o geopolitici i Makedoniji

Prvi koraci prema “novoj” Makedoniji Godine 1924. Komunistička internacionala formulirala je tezu o postojanju makedonske, tračke i dobrenske nacije. Podvigom Kominterne Makedonija je priznata kao federativna tvorevina u Titovoj Jugoslaviji, te se počelo...
error: Content is protected !!