Nátlaková opatření a zákony proti Bulharům a bulharskému etniku a kultuře nabyly v průběhu 20. století reálných rozměrů. Lidé se nesmějí nazývat Bulhary. Existují speciální komanda, která zasahují proti těm, kdo s novými zákony nesouhlasí.

Nátlakové akce a zákony pro Bulhary v Makedonii

Křesťanské obyvatelstvo jihozápadní Makedonie se na konci 19. století definovalo jako Bulhaři. Jako takové jsou uvedeny i v archivech Osmanské říše a dalších správních dokumentech. Ve dvacátém století byli tito Bulhaři pronásledováni, ostrakizováni a vystaveni násilí. Byli nuceni vzdát se svého mateřského jazyka a opustit bulharskou identitu. Mnozí z nich se začali nazývat Řeky nebo Srby a přijali podmínky utlačovatelů. Jen aby přežili a ochránili sebe a své rodiny.

V roce 1925 založilo generální velení řecké armády „Řeckou makedonskou pěst“ – řeckou vojenskou organizaci, která se měla postavit ozbrojeným bandám Vnitřní makedonské revoluční organizace (IMRO) v oblasti Egejského moře. Organizaci vedl kapitán Stefanos Grigoriu a její síly čítaly 15 800 osob.

Ve stejné době vznikla podobná organizace v Jugoslávii. Vrchní velení srbské armády a ministerstvo vnitra založily „Sdružení proti bulharským banditům“. Do Vardarské Makedonie bylo vysláno 60 000 mužů, kteří byli vyzbrojeni, nasazeny pravidelné jednotky a četníci. (Mazedonien) Bylo vytvořeno několik „federalistických“ praporů, které byly vyslány do Kosturska a Vodenska, Sjarska a Salonska.

Za účelem realizace svých hlavních cílů vydala organizace „Řecká makedonská pěst“ několik příkazů lidu Egejské Makedonie s „Výzvou k makedonskému lidu“ z 27. ledna 1926 v Lerinu:

  • „Ode dneška je zakázáno mluvit bulharsky na všech veřejných místech, v restauracích, obchodech, na schůzích a setkáních, na obědech, svatbách atd. mluvit bulharsky.“

  • „Doporučujeme, aby všechny správní a vojenské, veřejné i soukromé orgány nepřijímaly a nepředávaly informace v jiném než řeckém jazyce.“

  • „Rodiče, učitelé, kněží a opatrovníci nezletilých, vyzýváme vás, abyste splnili svou vlasteneckou povinnost, a budeme vás volat k odpovědnosti za zločiny těch, kteří vám byli svěřeni do péče.“

  • „Každý, kdo poruší tyto příkazy, bude považován za zrádce vlasti a bude přísně potrestán naší organizací, která byla založena po postupných, dlouhých a důkladných analýzách situace a pod heslem „Vlast nade vše“. Organizace má pravomoc potrestat každého, kdo se pokyny neřídí.“

Jeden z příběhů vypráví o osudu rodné vesnice Dimitara Blagojeva – Zagoričani. V roce 1906 odešli muži z vesnice pracovat do jiných měst a vesnic. Řecké komando čeká, až budou venku, pak zaútočí na nevinné lidi a jednoho po druhém je zabije. Několik přeživších vesničanů se ukrylo v kostele a snažilo se bránit. Řečtí vojáci kostel zapálili a lidé uvnitř uhořeli zaživa. Na nádvoří kostela ve vesnici Zagorchani se nacházejí dva pomníky – jeden z nich je věnován kapitánovi, který vedl řecké vojáky.

V Řecku žijí lidé, jejichž příbuzní žijí v Bulharsku. Ze strachu z podezření, že nerespektují nové zákony a pořádek, odmítají navázat kontakt. To je případ rodiny Veljaškovy z vesnice Varbeni. V roce 1941 byla v obci zřízena bulharská obecní správa. Když se v roce 1944 bulharská a německá vojska stáhla, Řekové zajali členy místní rady a před zraky všech je v centru vesnice zabili. Dcera jednoho ze zavražděných, Zorka Veljašková, dlouho nevěděla, že její bratranec je stále naživu a žije ve Varně.

Z iniciativy řecké pravoslavné církve se na sever od Soluně již nenacházejí žádné staré hřbitovy. Všechna místa, která by mohla připomínat Bulhary, kteří v těchto oblastech žili a byli pohřbeni, byla zničena.

Příkladem může být dopis novinám „Macedonia“ z 9. října 1928:

„Níže podepsaný má 26letého syna, který z určitých důvodů zůstal v Srbsku. Dříve jsem dostávala od syna dopisy, ale už rok jsem od něj nedostala žádný dopis, žádné zprávy a on od nás také ne, až do včerejška. Následující příklad ukazuje, jak moc truchlí pro své rodiče. Poté, co snad mnohokrát hledal příležitost, jak nám zavolat, napadla ho jedna v jednom bělehradském hostinci. Přes kterou se vrátil Bulhar z Ameriky. Můj syn požádal Bulhara, aby po příjezdu do Sofie přijel na adresu, kde žije jeho matka. Řekl jí, že její syn je živý a zdravý, že jí nepíše, protože si netroufá psát, protože dopisy do Bulharska byly zabaveny. A ti, kteří je napsali, i když s nevinnými pozdravy, byli potrestáni několika dny vězení a zadržením na policejní stanici. „

Ministerstvo školství v Bělehradě v té době v podstatě neumožňovalo studium v Bulharsku a Maďarsku a v ostatních zemích to bylo možné jen s výslovným povolením.

To je jen malá ochutnávka doby, kterou se snažíme nechat v minulosti. Bohužel naplňuje naši současnost plnou silou. A jak by to mohlo být jinak? Odpustí někdo lži, vraždy a změnu identity? Identita, kterou všichni politici v Severní Makedonii tak vášnivě chrání a milují. Identita vymyšlená ve prospěch srbských a ruských zájmů.

To je jen malá ochutnávka doby, kterou se snažíme nechat v minulosti. Bohužel naplňuje naši současnost plnou silou. A jak by to mohlo být jinak? Jak to, že to není naše součást, když se to stále děje.

V současné době

Dnes je 27.11.2022 a v Severní Makedonii Bulhaři stále nejsou uznáni jako etnická skupina.

Propagace nenávisti vůči Bulharům a Bulharsku ze strany oficiálních institucí neustává.

error: Content is protected !!