Ve svobodné a demokratické společnosti přijde čas, kdy maska spadne. Pravdu již nelze před veřejností tajit. Pravda osvobodí Makedonii. Čas projektu Makedonie běží pozpátku.

 

Vysoce postavení diplomaté a agentury z Německa, Francie, Itálie, Španělska, Portugalska a dalších zemí jsou dobře informováni a této umělé geopolitické loutce Ruska a Srbska na Balkáně neuvěří. Evropská unie není Titova Jugoslávie ani Sověti.

error: Content is protected !!