I ett fritt och demokratiskt samhälle kommer det en tid då masken tas av. Sanningen kan inte längre hållas hemlig för allmänheten. Sanningen kommer att befria Makedonien. Klockan för Makedonienprojektet tickar bakåt.

 

De högt uppsatta diplomaterna och byråerna från Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal och andra länder är välinformerade och kommer inte att tro på denna konstgjorda geopolitiska marionett från Ryssland och Serbien på Balkan. Europeiska unionen är inte Titos Jugoslavien eller Sovjet.

error: Content is protected !!