Laisvoje ir demokratinėje visuomenėje ateina laikas, kai kaukė nusiimama. Tiesos nebegalima slėpti nuo visuomenės. Tiesa išlaisvins Makedoniją. Makedonijos projekto laikrodis lekia atgal.

 

Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Ispanijos, Portugalijos ir kitų šalių aukšto rango diplomatai ir agentūros yra gerai informuoti ir nepatikės šia dirbtine Rusijos ir Serbijos geopolitine marionete Balkanuose. Europos Sąjunga nėra Tito Jugoslavija ar Sovietų Sąjunga.

error: Content is protected !!