Aby každý pochopil pravdu, musí si sám odpovědět na následující otázky:

Kdo má zájem na tom, aby na Balkáně neexistoval silný a nezávislý stát?

Jak se titovcům podařilo za 30 let snížit počet lidí hlásících se k bulharské národnosti na nulu?

Proč dochází k plánovanému a systematickému potlačování bulharské církve a kultury v Makedonii?

Proč je s vámi manipulováno? Co a kdo z toho má prospěch?

Často kladené otázky