Kad suprastų tiesą, kiekvienas turi pats sau atsakyti į šiuos klausimus:

Kas suinteresuotas, kad Balkanuose nebūtų stiprios ir nepriklausomos valstybės?

Kaip titoviečiai per 30 metų sumažino bulgarais pasiskelbusių žmonių skaičių iki 0?

Kodėl Makedonijoje planingai ir sistemingai slopinama bulgarų Bažnyčia ir kultūra?

Kodėl jumis manipuliuojama? Kas ir kam tai naudinga?

Dažnai užduodami klausimai