För att förstå sanningen måste var och en själv besvara följande frågor:

Vem är intresserad av att det inte finns en stark och oberoende stat på Balkan?

Hur lyckades titovisterna minska antalet personer som uppgav sig vara bulgarer till 0 på 30 år?

Varför finns det ett planerat och systematiskt förtryck av den bulgariska kyrkan och kulturen i Makedonien?

Varför blir du manipulerad? Vad och vem tjänar på det?

Ofta ställda frågor