Për të kuptuar të vërtetën, secili duhet t’u përgjigjet pyetjeve të mëposhtme:

Kush është i interesuar të mos ketë një shtet të fortë dhe të pavarur në Ballkan?

Si e ulën titovistët në 0 numrin e njerëzve që deklaroheshin bullgarë në 30 vjet?

Pse ka një shtypje të planifikuar dhe sistematike të kishës dhe kulturës bullgare në Maqedoni?

pse po manipulohesh Çfarë dhe kush përfiton prej saj?

Pyetjet e bëra më shpesh