Da bismo razumjeli istinu, svatko mora sam sebi odgovoriti na sljedeća pitanja:

Kome je u interesu da na Balkanu nema jake i neovisne države?

Kako su titovisti u 30 godina sveli broj ljudi koji se deklariraju kao Bugari na 0?

Zašto se u Makedoniji vrši plansko i sustavno ugnjetavanje bugarske crkve i kulture?

zašto se tobom manipulira Što i tko ima od toga koristi?

Često postavljana pitanja