Ποιοι είναι οι λόγοι της γένεσης του μακεδονικού έθνους και της

Μακεδονική γλώσσα;

Οι στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας σε σχέση με τα Βαλκάνια ήταν πάντα να αποκτήσει τον έλεγχο του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Οι Βούλγαροι ήταν η σημαντικότερη εθνοτική ομάδα στα Βαλκάνια και οι Ρώσοι αποφάσισαν να τους χρησιμοποιήσουν για να επιτύχουν τους στόχους τους. Η πρόθεσή τους ήταν να τους χρησιμοποιήσουν, αλλά ποτέ να τους δώσουν πραγματική ελευθερία ή δύναμη να είναι ανεξάρτητοι. Αυτά εφαρμόστηκαν στην πράξη με μια συγκεκριμένη στρατηγική που συνεχίστηκε αργότερα από τη Σοβιετική Ένωση και ακόμη και από τη Ρωσική Ομοσπονδία μετά το 1990.

Ρωσική στρατηγική κατά της Βουλγαρίας

Εδώ παρουσιάζουμε το στρατηγικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τη Ρωσία εναντίον της Βουλγαρίας. Η στρατηγική χωρίζεται σε δύο σελίδες, οι οποίες μαζί ολοκληρώνουν τον ορισμό μας. Αν ο αναγνώστης τα βρίσκει αυτά πολύ αφηρημένα, μην ανησυχείτε, θα συνεχίσουμε με πρακτικά παραδείγματα που ταιριάζουν στο πλαίσιο.

Ασύμμετρη διπλωματία

Ενεργή εργασία από το εξωτερικό ενάντια στη δομή και την ταυτότητα του αντικειμένου (το κράτος) και ταυτόχρονα εργασία από το εσωτερικό για να εξασφαλιστεί επαρκής εμπιστοσύνη και η δυνατότητα ελέγχου των αποφάσεων.

Συνεργασία εις βάρος του αντικειμένου, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αμοιβαία δραστηριότητα και σύνδεση με αυτό σε κρατικό και μάλιστα κοινωνικό, οργανωτικό επίπεδο.

Έξω από το αντικείμενο, σε γειτονικές χώρες και εδάφη, το αντικείμενο δαιμονοποιείται προκειμένου να διαγραφεί ή να αλλάξει η ταυτότητα και η εθνικότητα. Εντός του δικτυακού τόπου, γίνονται εργασίες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης. Αδελφική προπαγάνδα, υποκατάσταση και συσκότιση της ιστορίας, υπαινιγμός ενοχής και υποχρέωσης, υπαινιγμός αιώνιας ευγνωμοσύνης και αίσθημα αδυναμίας.

Η αρνητική υπέρθεση

Η αρνητική υπέρθεση φέρνει το αντικείμενο σε κατάσταση επιλογής. Κάποιος έχει την επιλογή μεταξύ επιλογών ή λύσεων, οι οποίες είναι όλες αρνητικές. Πρόκειται για μια αναδρομική διαδικασία της οποίας το τέλος και ταυτόχρονα μια νέα αρχή είναι το σημείο στο οποίο το αντικείμενο έχει φτάσει σε μια κατάσταση αρνητικής επικάλυψης. Αφού επιλεγεί μία από τις επιλογές δράσης, η διαδικασία ξεκινά ξανά μέχρι το αντικείμενο να πρέπει να επιλέξει ξανά. Ο στόχος περνάει από μια αλυσίδα τέτοιων καταστάσεων στις οποίες το υποκείμενο “βοηθάει” και παρέχει ακόμη και διπλωματική “υποστήριξη”, η οποία ενισχύει τις δικές του θέσεις. Οι συνέπειες είναι πάντα αρνητικές, αλλά η αυτοπεποίθηση αυξάνεται.

Γένεση | Μακεδονία | Ιστορία
Genesis | Μακεδονία | Ιστορία, Στρατηγική της Ρωσίας κατά της Βουλγαρίας

Από την τακτική ανάλυση στον καθορισμό της στρατηγικής

Η στρατηγική αυτή αναπτύχθηκε μετά από μια “αντίστροφη” ανάλυση των ιστορικών γεγονότων και των ενεργειών της Μόσχας κατά της Βουλγαρίας τα τελευταία 150 χρόνια. Είναι σαφές ότι ακόμη και η αλλαγή από τη μοναρχία στον κομμουνισμό και στη συνέχεια στην ομοσπονδία δεν άλλαξε τη στρατηγική. Αυτό είναι φυσιολογικό για τις γεωστρατηγικές. Διαρκούν για εκατοντάδες χρόνια και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν.

Ορισμένα από τα ιστορικά γεγονότα και τις δράσεις παρατίθενται στη σελίδα μας: Ιστορικά γεγονότα. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η συνεπής και συστηματική δράση εντός του στρατηγικού πλαισίου που ορίστηκε παραπάνω με αντικείμενο τη Βουλγαρία και το βουλγαρικό έθνος και υποκείμενο τη ρωσική στρατιωτική, υβριδική και διπλωματική ισχύ.

μερικές ακόμη λέξεις

Τα παραπάνω ιστορικά γεγονότα είναι μόνο μια “σταγόνα στον ωκεανό”, μόνο μια νότα στο τραγούδι που η Ρωσία αφιέρωσε στη Βουλγαρία και τη βουλγαρική ταυτότητα….

Η απόδειξη προέρχεται από την παρατήρηση και την ανάλυση συνεπών, αποδεδειγμένα όχι αυθαίρετων, αλλά αντίθετα συστηματικών και καλά σχεδιασμένων και συντονισμένων ενεργειών της ρωσικής διπλωματίας. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν έκφραση της πολιτικής απέναντι στη βουλγαρική ταυτότητα και των ρωσικών συμφερόντων για την καταστροφή της. Δεν πρόκειται για κατάκτηση ή κυριαρχία, αλλά για την ολοκληρωτική καταστροφή της βουλγαρικής εθνοτικής ομάδας – σωματικά και ψυχολογικά.

Αυτά τα ιστορικά γεγονότα και τα μέτρα που έλαβε η Ρωσία κατά της Βουλγαρίας αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας. Θα συνεχίσουμε με τις εισηγήσεις για την ιστορία της καταγωγής και θα εξηγήσουμε λεπτομερώς πώς δημιουργήθηκε το μακεδονικό έθνος και πώς η βουλγαρική διάλεκτος στη Μακεδονία ονομάστηκε μακεδονική γλώσσα.

Η Ρωσία προσπαθεί πάντα να παίζει το ρόλο του ηγεμόνα πάνω στις μαριονέτες.

Δεδομένου ότι η ουσία της γεωπολιτικής και των γεωστρατηγικών βασίζεται στη γεωγραφία και στη βούληση για την απόσπαση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου κέρδους από μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, δεν αλλάζουν ούτε μετά από εκατοντάδες χρόνια. Σήμερα, η έννοια του υβριδικού πολέμου δεν είναι νέα και γνωστή. Η στρατηγική που παρουσιάστηκε παραπάνω ως “ασύμμετρη διπλωματία και αρνητική επικάλυψη” αποδεικνύει ότι ο υβριδικός πόλεμος δεν είναι μια σύγχρονη μέθοδος ήττας ενός αντιπάλου, μόνο ο νέος όρος είναι νέος.

Πηγές

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της στρατηγικής και τη διεξαγωγή της ανάλυσης είναι πάρα πολλές για να δημοσιευθούν σε ένα μόνο έγγραφο. Ο πλήρης κατάλογος της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνά μας και για τα ιστορικά γεγονότα δημοσιεύεται σε αυτή τη σελίδα: ιστορικά γεγονότα.