Μακεδονική ιστορία

Ο ιστότοπος δεν είναι κατάλληλος για ανηλίκους!
Χαμένα πεπρωμέναΙστορικά στοιχεία

Μακεδονική ιστορία και η εποχή του Μακεδονισμού στα Βαλκάνια
1944 – ????

Μακεδονική ιστορία

Ποιος έγραψε τη σύγχρονη μακεδονική ιστορία και είναι μυθοπλασία;

Ιστορικά στοιχεία

Σχεδιασμένη, συστηματική και αναγκαστική σερβοποίηση και μακεδονοποίηση – περιγράφεται από συγγραφείς από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Ερωτήσεις

Μπορούμε να δούμε τη διαδικασία και τα ακριβή πολιτικά συμφέροντα και επιρροές από τα γεγονότα της μακεδονικής ιστορίας;

Για μερικούς ανθρώπους, η ιστορία είναι κάτι που μαθαίνεις στην τάξη, μια συλλογή από ονόματα και ιστορίες σε χοντρά εγχειρίδια. Υπάρχουν όμως πολλοί λόγοι για τους οποίους η ιστορία είναι σημαντική, πολύ πέρα από ένα διαγώνισμα στο λύκειο. Κορυφαίοι καθηγητές ιστορίας λένε ότι όλοι ωφελούνται από την ιστορική γνώση. Επειδή εξηγεί την ίδια την ανθρωπότητα και το πώς φτάσαμε εκεί που είμαστε σήμερα.

Η ιστορία είναι η ιστορία της αλλαγής με την πάροδο του χρόνου. Δείχνει επίσης ότι η ανθρώπινη φύση έχει παραμείνει αρκετά σταθερή. Η ιστορία δείχνει ότι οι συνθήκες και οι τεχνολογίες αλλάζουν. Αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν τα ίδια πράγματα όπως και στους προηγούμενους πολιτισμούς. Ευημερία, ασφάλεια, ευτυχία, δύναμη, πνευματική και κοινωνική ολοκλήρωση κ.λπ.

Η αλλαγή της ιστορίας μιας ομάδας ανθρώπων σημαίνει αλλαγή του τρόπου σκέψης των ανθρώπων. Άρα και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται για το περιβάλλον τους. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το μέσο αυτό χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για την απόκτηση στρατηγικών πλεονεκτημάτων σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

Πώς μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι ότι η ιστορία που μελετάμε σήμερα δεν είναι αλλοιωμένη;

Δεν είναι κάτι που μαθαίνεις απ’ έξω. Είναι επιστήμη. Πρέπει να τα μελετήσουμε, όχι να τα μάθουμε απ’ έξω.

Αυτός ο δικτυακός τόπος είναι ένας απολογισμός των ιστορικών γεγονότων που προέκυψαν. Τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνονται από διάφορες ανεξάρτητες πηγές. Το συμπέρασμα είναι ότι η ιστορία που μελετάται στη Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται σε αντίθεση με την ιστορία ως επιστήμη. Είναι προϊόν της επιτυχημένης ενσωμάτωσης πολιτικών και γεωστρατηγικών κινήσεων. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια εξαρτημένη μικρή μαριονέτα στα Βαλκάνια που υποστηρίζει ορισμένα συμφέροντα στην περιοχή. Η μακεδονική ιστορία πρέπει να αποκαλυφθεί. Η μακεδονική ιστορία μας φωνάζει από όλες τις πολιτιστικές και κοινωνικές κατευθύνσεις στη Βόρεια Μακεδονία. Η κατανόησή τους θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ίδια τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και τα Βαλκάνια.

η Μακεδονική Εκκλησία

G E N E S I S

P U Z E L?

Ο καθένας πρέπει να το λύσει μόνος του.

Τι γνωρίζει ο κόσμος για τον Μακεδονισμό;

Η γέννηση των Μακεδόνων

Η μεθοδολογία και οι διαδικασίες που συνέβαλαν στη γέννηση του Μακεδονικού μοιάζουν εντυπωσιακά με την καθημερινή ζωή κατά τη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος στη Γερμανία …

Δημιουργία. Λύτρωση. Αποκατάσταση.

Η πιο πικρή αλήθεια είναι πιο ευχάριστη από την πιο ευχάριστη απάτη.

ΕπικοινωνίαΕρωτήσεις

ΜΑΖΊ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Είναι δική σας απόφαση

error: Content is protected !!