Не кажувај дека си Бугарин! Забрането е да се нарекувате Бугарин!

Не кажувај дека си Бугарин! Забрането е да се нарекувате Бугарин!

Присилните мерки и закони против Бугарите и бугарската етничка припадност и култура добија вистински размери во текот на 20 век. На луѓето им е забрането да се нарекуваат Бугари. Има посебни команди кои дејствуваат против оние кои не се согласуваат со новите закони....
Генезата на еден народ.

Генезата на еден народ.

Зборот GENESIS значи потекло. Битие е најпознатата книга во Библијата. Бидејќи темата ни е историја, ќе го запознаеме создавањето на историјата на македонската нација. Проучувањето историја не е само меморирање на интересни приказни за познати личности од минатото....
Приказна за геополитиката и Македонија

Приказна за геополитиката и Македонија

Првите чекори кон „нова“ Македонија Во 1924 година, Комунистичката интернационала ја формулира тезата за постоење на македонска, тракиска и добрујанска нација. Преку трик на Коминтерната, Македонија беше призната како федеративен ентитет во Титова Југославија и почна...