Macedonische geschiedenis

De website is niet geschikt voor minderjarigen!
Verloren lotgevallenHistorische feiten

Macedonische geschiedenis en het tijdperk van het Macedonisme in de Balkan…
1944 – ????

Macedonische geschiedenis

Wie schreef de moderne Macedonische geschiedenis en is het een fictie?

Historische feiten

Geplande, systematische en gedwongen Serbisering en Macedonisering – beschreven door auteurs uit verschillende Europese landen.

Vragen

Kunnen we het proces en de exacte politieke belangen en invloeden aflezen aan de gebeurtenissen in de Macedonische geschiedenis?

Voor sommige mensen is geschiedenis iets wat je in de klas leert, een verzameling namen en verhalen in dikke leerboeken. Maar er zijn vele redenen waarom geschiedenis belangrijk is, veel meer dan een tentamen op de middelbare school. Vooraanstaande geschiedenisprofessoren zeggen dat iedereen baat heeft bij historische kennis. Omdat het de mensheid zelf verklaart en hoe we gekomen zijn waar we nu zijn.

Geschiedenis is het verhaal van verandering in de tijd. Het laat ook zien dat de menselijke natuur vrij constant is gebleven. De geschiedenis leert dat omstandigheden en technologieën veranderen. Maar de mensen willen nog steeds dezelfde dingen als in vroegere beschavingen. Welvaart, veiligheid, geluk, macht, spirituele en sociale vervulling, enz.

De geschiedenis van een groep mensen veranderen betekent de manier van denken veranderen. Dus ook de manier waarop zij over hun omgeving denken. Niemand kan ontkennen dat dit instrument in het verleden is gebruikt om in bepaalde geografische gebieden strategische voordelen te behalen.

Maar hoe kunnen we er zeker van zijn dat de geschiedenis die we vandaag bestuderen niet corrupt is?

Het is niet iets wat je uit je hoofd leert. Het is een wetenschap. We moeten ze bestuderen, niet uit het hoofd leren.

Deze website is een verslag van de historische gebeurtenissen die daaruit voortvloeien. Deze gebeurtenissen worden door verschillende onafhankelijke bronnen bevestigd. De conclusie is dat de geschiedenis die in Noord Macedonië wordt bestudeerd haaks staat op de geschiedenis als wetenschap. Het is een product van de succesvolle integratie van politieke en geostrategische stappen. Dit heeft geleid tot een afhankelijk poppetje op de Balkan dat bepaalde belangen in de regio steunt. Macedonische geschiedenis moet worden blootgelegd. De Macedonische geschiedenis schreeuwt ons toe vanuit alle culturele en sociale richtingen in Noord-Macedonië. Door hen te begrijpen kunnen we Noord-Macedonië zelf en ook de Balkan beter begrijpen.

de Macedonische Kerk

G E N E S I S

P U Z E L?

Iedereen moet dit voor zichzelf oplossen.

Wat weten de mensen over het Macedonisme?

De Macedonische geboorte

De methoden en processen die hebben bijgedragen aan de geboorte van Macedonië lijken opvallend veel op het dagelijks leven tijdens het naziregime in Duitsland …

Creatie. Verlossing. Herstel.

De bitterste waarheid is aangenamer dan het aangenaamste bedrog.

ContactVragen

SAMEN KUNNEN WE MEER BEREIKEN

Het is jouw beslissing

error: Content is protected !!