Uppkomsten av en nation

Uppkomsten av en nation

Ordet GENESIS betyder ursprung. Första Moseboken är den mest kända boken i Bibeln. Eftersom vårt tema är historia kommer vi att presentera uppkomsten av den makedonska nationens historia. Att studera historia handlar inte bara om att memorera intressanta historier om...