Για να καταλάβουμε την αλήθεια, ο καθένας πρέπει να απαντήσει μόνος του στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Ποιος ενδιαφέρεται να μην υπάρχει ένα ισχυρό και ανεξάρτητο κράτος στα Βαλκάνια;

Πώς κατάφεραν οι Τιτοβιστές να μειώσουν τον αριθμό των ανθρώπων που δηλώνουν Βούλγαροι σε 0 μέσα σε 30 χρόνια;

Γιατί υπάρχει σχεδιασμένη και συστηματική καταστολή της βουλγαρικής εκκλησίας και του βουλγαρικού πολιτισμού στη Μακεδονία;

Γιατί σας χειραγωγούν; Τι και ποιος ωφελείται;

Συχνές ερωτήσεις