Η λέξη ΓΕΝΕΣΙΣ σημαίνει προέλευση. Η Γένεση είναι το πιο διάσημο βιβλίο της Βίβλου. Δεδομένου ότι το θέμα μας είναι η ιστορία, θα παρουσιάσουμε τη γένεση της ιστορίας του μακεδονικού έθνους.

Η μελέτη της ιστορίας δεν έχει να κάνει μόνο με την απομνημόνευση ενδιαφερόντων ιστοριών για διάσημους ανθρώπους του παρελθόντος. Ένας ιστορικός θα πρέπει να έχει στέρεες βασικές γνώσεις και να είναι σε θέση να κάνει βαθιές, περίπλοκες αναλύσεις. Οι ιστορικοί αποκαλύπτουν τα πραγματικά γεγονότα, τον σκοπό και την προέλευσή τους. Η προέλευση του παρόντος μας βρίσκεται στην ιστορία.

Το ταξίδι μας προς την κατανόηση της Βόρειας Μακεδονίας ξεκινά με την εκμάθηση της θεωρητικής βάσης για την ανάλυσή μας. Δεν αρκεί απλώς να λέτε την ιστορία. Θα θέλαμε να εξηγήσουμε τη θεωρία, τα γεγονότα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να συνδέσουμε τις τελείες και να αποκτήσουμε την πλήρη εικόνα.

Εδώ θα παρουσιάσουμε τους σημαντικότερους όρους και έννοιες σχετικά με τη στρατηγική, τη γεωπολιτική, τη γεωστρατηγική, τη στρατηγική αξία και μια χώρα.

Τι σημαίνει στρατηγική;

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τον όρο αυτό. Η στρατηγική είναι ένα σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στην επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου ή γενικού στόχου. Από στρατιωτική άποψη, η στρατηγική είναι η τέχνη του σχεδιασμού και της διεύθυνσης των συνολικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και κινήσεων σε έναν πόλεμο ή μια μάχη.

Ο Carl von Clausewitz δίνει τον δικό του ακριβή ορισμό του όρου. Η στρατηγική είναι η αναγκαία απάντηση στην αναπόφευκτη πραγματικότητα των περιορισμένων πόρων. Καμία μονάδα, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, δεν διαθέτει απεριόριστους πόρους. Επομένως, η στρατηγική αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εστιάζουμε τους περιορισμένους πόρους μας για να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τι είναι η γεωπολιτική;

Η γεωπολιτική είναι η μελέτη της επιρροής παραγόντων όπως η γεωγραφία, η οικονομία και η δημογραφία στην πολιτική και ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική ενός κράτους. Εν ολίγοις, η γεωπολιτική επικεντρώνεται στην πολιτική ισχύ που συνδέεται με τον γεωγραφικό χώρο.

Γεωπολιτικά παραδείγματα είναι οι εμπορικές συμφωνίες, οι πολεμικές συνθήκες, οι συνοριακές ή εδαφικές αναγνωρίσεις, οι συμφωνίες για το κλίμα και πολλά άλλα. Δύο τρέχοντα παραδείγματα είναι η NAFTA και το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Τι σημαίνει γεωστρατηγική;

Γένεση | Μακεδονία | Ιστορία
Γένεση | Μακεδονία | Ιστορία | Μακεδονική γλώσσα

Γεωστρατηγική είναι ο γεωγραφικός προσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους. Πιο συγκεκριμένα, η γεωστρατηγική περιγράφει πού επικεντρώνει ένα κράτος τις προσπάθειές του προβάλλοντας στρατιωτική ισχύ και κατευθύνοντας διπλωματικές δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, ο συγκεκριμένος τρόπος ή το πλαίσιο δυνατοτήτων να εκμεταλλευτεί κανείς μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή να επιβάλει την πολιτική του στην περιοχή αυτή.

Τι σημαίνει κυβέρνηση/χώρα;

Από τις ακαδημαϊκές εργασίες για το θέμα αυτό, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μια κυβέρνηση/χώρα είναι ένας σύνθετος μηχανισμός για την εξασφάλιση της ασφάλειας. Η ασφάλεια δεν απαιτεί μόνο ευγενικούς ανθρώπους με πινακίδες S.W.A.T. ή ειδικές μονάδες με τις μαύρες στολές τους. Η κατηγορία της ασφάλειας περιλαμβάνει επίσης την ιατρική περίθαλψη, το εκπαιδευτικό σύστημα και την ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι μυστικές υπηρεσίες και άλλοι.

Πώς δημιουργείτε ένα νέο έθνος; Πώς χτίζετε ένα νέο έθνος;

Πρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο έδαφος. Πρέπει να έχουν σταθερό πληθυσμό. Πρέπει να έχουν κυβέρνηση. Η κυβέρνησή σας πρέπει να είναι σε θέση να αλληλεπιδρά με άλλα κράτη.

Η Σύμβαση του Μοντεβιδέο, που πραγματοποιήθηκε στην Ουρουγουάη το 1933, ορίζει ότι μια περιοχή πρέπει να πληροί τέσσερις προϋποθέσεις για να γίνει κράτος: μόνιμος πληθυσμός, οριοθετημένο έδαφος, κυβέρνηση και δυνατότητα σύναψης σχέσεων με άλλα εθνικά κράτη.

Επιτέλους μπαίνουμε στη δουλειά.

Γιατί χρειαζόμαστε όλους αυτούς τους ορισμούς; Γιατί χρειαζόμαστε αυτή την κατανόηση αν αυτό είναι ένα ιστορικό ιστολόγιο;

Επειδή έλαβαν χώρα γεγονότα που προέκυψαν από ενέργειες ανθρώπων που βασίστηκαν σε εγχειρίδια τακτικής που καθορίστηκαν μέσα σε ένα στρατηγικό πλαίσιο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Αυτός ο στόχος ήταν η απόκτηση ενός συγκεκριμένου γεωστρατηγικού πλεονεκτήματος με τη δημιουργία μιας νέας γλώσσας, ενός νέου έθνους και μιας νέας κυβερνητικής δομής.

Στα επόμενα άρθρα θα δούμε πώς κάθε συστατικό που ήταν απαραίτητο για την ανάδυση ενός νέου έθνους εμφυτεύτηκε τεχνητά από ένα πολιτικό υποκείμενο τον 20ό αιώνα. Αυτό το νέο έθνος, ή τουλάχιστον αυτό που θα έπρεπε να είναι σήμερα, η εύθραυστη κοινωνία της Βόρειας Μακεδονίας, είναι το γεωπολιτικό σχέδιο που ξεκίνησαν οι Ρώσοι με τη βοήθεια των Σέρβων κομμουνιστών στα Βαλκάνια.

error: Content is protected !!