Makedonija #1.0 – Dėmesys istorijai

 

Ar istorija, kurią skaitome ir mokomės mokykloje, yra tiesa?

Ar istorija, kurią skaitome ir mokomės mokykloje, yra tiesa?

Ar istorija, kurią skaitome ir mokomės mokykloje, yra tiesa? Ką daryti, jei vieną dieną atsibusite ir suprasite, kad žmonės tiki melu ir kad net mokytojas ir universiteto profesorius pasakoja pasakas? Ar šis supratimas privers žmones mąstyti? Galbūt tai pakeis jo nuomonę šiuo klausimu? Galbūt žmogus bent šiek tiek pasikeistų. Tai taip sunku! Priverskite žmogų mąstyti, o ne reaguoti emociškai, instinktyviai ir nuvalkiotai.

read more
Istorija apie geopolitiką ir Makedoniją

Istorija apie geopolitiką ir Makedoniją

1924 m. Komunistų internacionalas suformulavo tezę, kad egzistuoja makedonų, trakų ir dobrujų tauta. Per Kominterno inscenizaciją Makedonija buvo pripažinta Tito Jugoslavijos federaciniu vienetu ir pradėta kurti makedonų socialistinė tauta bei įvesta makedonų kalba. Iš tikrųjų tai buvo būdas padalyti bulgarų tautą ir bulgarų žemes į mažas dalis, kad Maskva galėtų galutinai kontroliuoti Balkanus.

read more