Во слободно и демократско општество доаѓа време кога маската паѓа. Вистината повеќе не може да се чува во тајност од јавноста. Вистината ќе ја ослободи Македонија. Часовникот за македонскиот проект отчукува наназад.

 

Високите дипломати и агенции од Германија, Франција, Италија, Шпанија, Португалија и други земји се добро информирани и нема да веруваат во оваа вештачка геополитичка марионета од Русија и Србија на Балканот. Европската унија не е Титова Југославија или Советите.

error: Content is protected !!