За да се разбере вистината, секој мора сам да одговори на следниве прашања:

Кој е заинтересиран да нема силна и независна држава на Балканот?

Како титовистите го намалија бројот на луѓе кои се декларираат како Бугари на 0 за 30 години?

Зошто во Македонија има планско и систематско угнетување на бугарската црква и култура?

зошто те манипулираат Што и кој има корист од тоа?

Frequently Asked Questions