Honor Macedonii

Honor Macedonii

Macedonizacja Bułgarów w Macedonii Pińskiej Macedonizację Bułgarów w Pirin-Macedonii przeprowadziły władze Ludowej Republiki Bułgarii (prorosyjski rząd marionetkowy) i Jugosławii. Starali się stworzyć społeczność o wyraźnej macedońskiej tożsamości narodowej. I prawie...
Geneza narodu.

Geneza narodu.

Słowo GENESIS oznacza pochodzenie. Księga Rodzaju jest najbardziej znaną księgą w Biblii. Ponieważ naszym tematem jest historia, przedstawimy genezę dziejów narodu macedońskiego. Studiowanie historii to nie tylko zapamiętywanie ciekawych historii o znanych ludziach z...
error: Content is protected !!