Nderim i identitetit maqedonas

Nderim i identitetit maqedonas

Maqedonizimi i bullgarëve në Maqedoninë Pirin Maqedonizimi i bullgarëve në Maqedoninë Pirin u krye nga autoritetet e Republikës Popullore të Bullgarisë (qeveria kukull pro-ruse) dhe e Jugosllavisë. Ata u përpoqën të krijonin një komunitet me identitet të fortë...
Zanafilla e një kombi.

Zanafilla e një kombi.

Fjala GENESIS do të thotë origjinë. Zanafilla është libri më i famshëm në Bibël. Meqenëse tema jonë është historia, do të prezantojmë krijimin e historisë së kombit maqedonas. Studimi i historisë nuk është vetëm të mësosh përmendësh histori interesante për njerëz të...
error: Content is protected !!