Priča o geopolitici i Makedoniji

Priča o geopolitici i Makedoniji

Prvi koraci prema “novoj” Makedoniji Godine 1924. Komunistička internacionala formulirala je tezu o postojanju makedonske, tračke i dobrenske nacije. Podvigom Kominterne Makedonija je priznata kao federativna tvorevina u Titovoj Jugoslaviji, te se počelo...
error: Content is protected !!