Az első lépések egy „új” Macedónia felé

1924-ben a Kommunista Internacionálé megfogalmazta a macedón, trák és dobrudzsai nemzet létezésének tézisét. A Komintern színpadra állítása révén Macedóniát Tito Jugoszláviájában föderatív egységként ismerték el, és megkezdődött a macedón szocialista nemzet megteremtése és a macedón nyelv bevezetése. Ez az egész politika bolgárellenes alapokon nyugodott. Ennek a „macedón nemzetnek” a felépítése miatt gyakran terjednek abszurd hazugságok és történelemhamisítások. Ma azonban sok macedón elismeri az igazságot és azt a tényt, hogy gyökereik Bulgáriában vannak.

A macedón „nemzet” megteremtése

Minden 1944-ben kezdődött, amikor Georgi Dimitrov és Tito „megállapodtak abban, hogy szövetséget hoznak létre Bulgária és Jugoszlávia között, amely a délszlávok föderációjához vezetne”. Tito azt javasolta, hogy Bulgária csatlakozzon a Jugoszláv Föderációhoz, ami a bolgár állam Jugoszlávia általi teljes átvételét jelentette. Georgi Dimitrovot Sztálin támogatta abban, hogy ragaszkodjon egy egyenrangú bolgár-jugoszláv állam létrehozásához Ausztria-Magyarország mintájára.

1944. szeptember 20-án a BRP(k) Központi Bizottsága úgy döntött, hogy a bolgár Macedónia Macedóniához való csatlakozásának kérdését a Bulgária és Jugoszlávia közötti szoros szövetség ideiglenes kiépítésével kell megoldani. Ugyanakkor a macedón nemzeti öntudat erősödne a Pirin régióban élő bolgár lakosság körében.

1944. december 21-én a pártvezetés ülésén Georgi Dimitrov bejelentette az uniós szerződés főbb pontjait. Az egyikben ez áll. Bulgária beleegyezik abba, hogy Macedónia 1913 óta hozzá tartozó részeit Jugoszlávián belül Macedóniához csatolják, ha a lakosság úgy kívánja. Továbbá, ha… szövetségi állam jön létre, az egyesült Macedónia egyenrangú tagként bekerül ebbe a szövetségbe. Jugoszlávia a maga részéről beleegyezik abba, hogy visszaadja Bulgáriának azokat a területrészeket, amelyeket az 1919-es neuillyi szerződés Jugoszláviának adott át.”

Egy történet a szovjet „elvtársakról” és Macedóniáról

1945. január 28-án Sztálin a bolgár és jugoszláv küldöttségeknek Moszkvában kijelentette, hogy „a Bulgária és Jugoszlávia közötti szövetség fordulópontot jelent Európa történetében „. A konferencián világossá vált, hogy egy bolgár-jugoszláv szövetség szovjet égisze alatt nem valósítható meg.

A Bulgária és Jugoszlávia közötti tárgyalások Sztálin felügyelete alatt folytak. Ezeket kezdettől fogva kísérte az YCP „denacionalizációs” politikája és terrorja Vardar Macedóniában. A Macedón Köztársaság nemzetgyűlési választásait 1945-ben „Aki nem megy el szavazni, az áruló”, „a bolgár megszállók kollaboránsa és Mihajlovista” jelszóval tartották. Törvényt hoztak a macedón nemzeti becsület védelmére létrehozott bíróság létrehozásáról, amely 1945-ben Kumanovóban 48 bolgárt ítélt el és néhányukat halálra. Ugyanebben az évben a Demokratikus Front memorandumot küldött az ENSZ-nek, amelyben népszavazást követelt, és leírta a magukat macedónnak nevezni nem hajlandó bolgárokat ért atrocitásokat és gyilkosságokat. Később a szervezetet leleplezték, és néhány aktivistát halálra ítéltek és agyonlőttek.

A Vardar Macedónia Oktatási Minisztériumának rendeletére 1945. május 5-én bevezették az úgynevezett „macedón ábécét” és a „macedón nyelvet„. A Szófiai Egyetem egykori bolgár filológus hallgatója, Blaže Konevski és a szovjet nyelvész Ed. Bernstein a macedón ábécét úgy alkotta meg, hogy a bolgár ábécére emlékeztető betűket eltávolította. Az úgynevezett macedón nemzet megteremtése során Vardar Macedóniában a bolgárokkal szemben tömeges elnyomás volt. A bolgárok egyben a Moszkva által pomádésnak és több „nemzetre” felosztott fő etnikai csoportnak minősített bolgárok.

A macedonizáció felgyorsítása

1946 júniusában Sztálin utasította Dimitrovot, hogy gyorsítsa fel a Pirin-vidék macedonizálását: „A Pirin-vidéknek kulturális autonómiát kell biztosítani Bulgárián belül. Az a tény, hogy a lakosság körében nem volt fejlett macedón öntudat, semmit sem jelentett. Úgy döntöttek, hogy amíg a Pirin régió nem csatlakozik a Macedón Köztársasághoz, addig „a macedón nyelvet és irodalmat, valamint a Macedón Köztársaság történelmét” kell népszerűsíteni. Sztálin parancsát teljesítve a Pirin régióban a 252 575 emberből 160 641-et erőszakkal „macedónként” regisztráltak a népszámlálás során. Közülük 131 954-en a bolgár nyelvet jelölték meg anyanyelvként, és kevesebb mint 28 611-en a macedónt.

A Bulgária és Jugoszlávia közötti barátsági és segítségnyújtási szerződés 1947. november 27-i, evkszinográdi aláírása után Dimitrov kormányának kötelessége volt bevezetni a macedón nyelv és a macedón nép történelmének tanulmányozását a Pirin régióban, valamint macedón színházat és könyvesboltot létesíteni.

1948-ban a Kominform bukaresti irodájának ülésén Trajcso Kosztov azt mondta: „Szovjet elvtársaink tanácsára vállaltuk, hogy hozzájárulunk a macedón nemzeti öntudat kialakításához… de a Pirin-vidék népét arra kell kényszeríteni, hogy elhagyja anyanyelvét”.

A bolgár kommunista rezsim és a macedonizáció

A Kommunista Párt Központi Bizottságának 1963. márciusi plenáris ülésén. Todor Zsivkov fordulópontot jelentett a macedón kérdéssel kapcsolatos bolgár politikában. A macedón nemzetiség létezéséről szóló állításokat hamisítványnak nyilvánította.

A bolgár kommunista rendszer azonban továbbra is tanúja a bolgár lakosság és a bolgár etnikum ellen elkövetett 45 éves népirtásnak. Todor Zsivkovot inkompetens vezetőnek tekintik, aki soha nem találta meg a módját vagy mechanizmusát annak, hogy bármit is megállítson. Ez senkit sem lephet meg, mert ez Moszkva geopolitikája, a bolgár kommunista párt uraié. Ráadásul az állambiztonságnak a jugoszláviai koncentrációs táborokról szóló információit, amelyeket arra használnak, hogy „motiválják” a bolgárokat, hogy adják fel saját identitásukat és nevezzék magukat macedónnak, gondosan elrejtik a nyilvánosság elől. Sem a koncentrációs táborokat, sem a lakosság elleni terrort, sem a gyilkosságokat, sem a bolgárokkal szembeni rasszizmus és ellenségeskedés kialakulását nem sikerült megakadályozni. Vannak olyan esetek, amikor a bolgár nőket prostitúcióra kényszerítették, hogy eltartsák gyermekeiket, és ez adta a „két vörös” nevet. Azaz a két bankjegy, amelyért eladták magukat, hogy megmentsék gyermekeiket a nyomortól Tito Jugoszláviájában. Ezt az észak-macedón és szerb diplomaták a mai napig büszkeségként emlegetik.

De úgy tűnik, a hazugság és az igazságtalanság nem tud ellenállni az igazságnak, a szólásszabadságnak és a demokráciának. Így a megálmodott macedón identitás évről évre és minden új generációval halványul. A tekintélyelvű mechanizmusok és Moszkva pártfogása nélkül a macedón támogatók soha nem tudták volna bebizonyítani történelmi igazukat.

Egy geopolitikai projekt szétesésének vagyunk tanúi, és vele együtt a megálmodott macedón nemzet elhalványulásának?