G E N E S I S

Vanaf januari 1913 begon de verovering van alle Bulgaarse kloosters – de verdrijving van de Bulgaarse geestelijkheid en haar vervanging door een Servische. Daarna was het de beurt aan de scholen en kerken: alle leraren en priesters die weigerden zich als Serviërs te laten registreren, werden het land uitgezet en verdreven; Servische priesters werden in de kerken geïnstalleerd, Servische leraren in de scholen, en Bulgaarse schoolboeken werden vernietigd.

In maart 1913 werden alle Bulgaarse hulpbisschoppen uitgewezen, en in juni van dat jaar – en de metropolieten: de Neophyte van Skopje, Meletius van Veles, Arseny van Bitola en Kozma van Debar. In het bisdom Skopje werd zelfs het feest van de heiligen Cyrillus en Methodius verboden, en in de regio Kichevo werden Bulgaarse moslims ook als Serviërs geregistreerd omdat zij Bulgaars spraken. De bisdommen van het exarchaat Ohrid, Bitola, Veles, Debar en Skopje gingen over onder het gezag van de Servisch-orthodoxe Kerk.

In de herfst van 1944 trokken het Bulgaarse leger, de burgerlijke en kerkelijke administratie zich terug uit de pas geannexeerde gebieden in Vardar en Egeïsch Macedonië. Dit was een dieptepunt voor de betrokkenheid van het Bulgaarse exarchaat bij de oplossing van de Bulgaarse nationale kwestie, “in de hier beschouwde periode opgevat als de vereniging van de Bulgaarse etnische gebieden en gemeenschappen in één natiestaat”.

error: Content is protected !!