G E N E S I S

Ocak 1913’ten itibaren tüm Bulgar manastırlarının fethi başladı – Bulgar din adamlarının kovulması ve yerlerine Sırp din adamlarının getirilmesi. Ardından sıra okullara ve kiliselere geldi: Sırp olarak kaydolmayı reddeden tüm öğretmenler ve rahipler sınır dışı edildi ve Bulgaristan dışına sürüldü; kiliselere Sırp rahipler, okullara Sırp öğretmenler yerleştirildi ve Bulgarca ders kitapları imha edildi.

Mart 1913’te tüm Bulgar yardımcı piskoposlar ve aynı yılın Haziran ayında da metropolitler sınır dışı edildi: Üsküp Neofiti, Veles Meletius, Manastır Arseny ve Debar Kozma. Üsküp piskoposluğunda Aziz Kiril ve Metodiy yortusu bile yasaklandı ve Kiçevo bölgesinde Bulgar Müslümanlar da Bulgarca konuştukları için Sırp olarak kaydedildi. Ohri, Manastır, Veles, Debar ve Üsküp eksarhlık piskoposlukları Sırp Ortodoks Kilisesi’nin yetkisine geçti.

1944 sonbaharında Bulgar ordusu, sivil ve kilise yönetimi Vardar ve Ege Makedonyası’nda yeni ilhak edilen topraklardan çekildi. Bu, Bulgar Eksarhlığı’nın, “burada ele alınan dönemde Bulgar etnik bölgelerinin ve topluluklarının tek bir ulus-devlette birleşmesi olarak anlaşılan” Bulgar ulusal sorununun çözümüne katılımı için düşük bir noktaydı.

error: Content is protected !!