Zanafilla e një kombi.

Zanafilla e një kombi.

Fjala GENESIS do të thotë origjinë. Zanafilla është libri më i famshëm në Bibël. Meqenëse tema jonë është historia, do të prezantojmë krijimin e historisë së kombit maqedonas. Studimi i historisë nuk është vetëm të mësosh përmendësh histori interesante për njerëz të...